Twingly statistik

torsdag 11 februari 2010

Religionsfriheten hotad av religiös extremism

Riksdagsledamoten Carina Hägg skriver en mycket läsvärd artikel i Dagen där hon oroas av att teologi ska stå över vetenskap och demokrati. Hon menar att det finns politiska krafter inom KD som vill verka för att religion skall gå före både vetenskap, beprövad erfarenhet och demokratiskt fattade beslut. Detta leder till att extrema grupper med patriarkaliska och auktoritära strukturer får politiskt inflytande.

Hon menar med all rätt att vi inte kan sitta med armarna i kors och se hur detta händer. Vi måste på något sätt förhindra den fortsatta utvecklingen, som även jag tycker har gått alldeles för långt. Om det finns politiska krafter inom Kristdemokratiska partiet som befrämjar högerkristna och högermuslimska värderingar så finns det stor anledning att ringa i larmklockan.

Dessa varningar tycker jag finns anledning att ta på största allvar. Kan detta vara början till att vår religionsfrihet är hotad. Om extrema rörelser tar över ledningen och genom sitt inflytande tar sig in i de politiska partierna kan det bli så i slutändan tyvärr.

Detta är inte bara att betrakta som ett socialdemokratiskt och feministiskt budskap. Vill vi ha en sund utveckling i vårt land, så behövs kompetens i de här frågorna. Inte att en del politiker åker ner till Rom och sjunger för Påven. Om det är Påvens inflytande som skall styra i Sveriges politik och genom etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal styra, så är det ett tecken på tillbakagång. Låt oss hoppas att vi slipper det.

GROGRUND FÖR RELIGIÖS EXTREMISM

19 kommentarer:

 1. Jag tyckte också att det var en läsvärd och tänkvärd artikel, som Carina Hägg skrivit.

  Richard Dawkins, som blivit känd för sin religionskritiska bok "Illusionen om Gud", säger där att om alla kristna varit sunda kritiskt tänkande personer, skulle han aldrig ha skrivit den boken. Anledningen var just att de högerkristna fundamentalisterna blivit lite väl högljudda på sistone, tycktes han mena.

  När man googlar på något som har med kristen tro att göra kan man, av sökresultaten att döma, nästan få för sig att alla kristna är högerkristna fundamentalister.

  Därför behövs det verkligen motkrafter, tycker jag.

  SvaraRadera
 2. Men teologi kan måhända gå hand i hand med demokrati och vetenskap Rolf?

  SvaraRadera
 3. Varför detta hela tiden på vissa bloggar att en kommentar ska godkännas innan den publiceras? (som t.ex. på denna blogg). Blir jobbigare att skriva då hoppas jag du fattar. Bara censur som vanligt...

  SvaraRadera
 4. Tack Jagellonica! Motkrafter behövs. Du är en av dem. Tack Andreas. Självklart håller jag med dig om att teologi kan gå hand i hand med demokrati och vetenskap, men verkligheten visar att en del har svårt att låta så ske. Det har skett mycket de senaste åren som gör mig orolig för utvecklingen och detta från håll där man helst ville tro att Gud skulle leda. Det är svårt att greppa helt kort. Anledningen till att jag vill godkänna kommentarerna är att jag funnit så många bloggar som totalt spårat ur från allt som är värdigt i den kristna förkunnelsen. Så om du ursäktar vill jag nog fortsätta så. Det är mycket sällan jag censurerar. Tack för att du medverkar. Välkommen åter!

  SvaraRadera
 5. Problemet med Häggs artikel är att hon på ett simpelt sätt försöker göra problemen med islam till ett "högerproblem". Hon skriver som den vänsterpolitiker hon är med andra ord.

  Islam är varken höger eller vänster, det är både och. Viktigast av allt - islam syftar till sin natur alltid mot totalitär teokrati. Kolla Kairodeklarationen där islams ställning i förhållande till individens frihet, de mänskliga rättigheterna och demokratins grundprinciper tydligt visar att det är så och sluta drömma om hur det borde vara.

  Sk "sekulära muslimer" finns inte, det är ett missförstånd som handlar om en förväxling av sekulära kulturmuslimer.
  Däremot finns det muslimer som lever i länder som i olika grad är sekulära, fast det är ALDRIG islams förtjänst att dessa länder är sekulära.

  Socialdemokraternas egna samarbete med mycket destruktiva krafter inom islam tiger Hägg om. Det passar väl inte i artikeln. Ni kan börja med Masoud Kamali och Broderskpasrörelsen:

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53787&a=631540

  och

  http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article63684/Lars-Aberg-Regeringen-legitimerar-morkerman.html

  SvaraRadera
 6. Du försöker komma bort ifrån ämnet i mitt blogginlägg. Det vill jag inte att du ska göra. Låt oss i stället försöka att se problemen som finns lika mycket hos extrema kristna såväl som inom andra religioner. Extremism är samhällsfarligt och vi måste försöka att göra något åt alla de som i dag får fria händer i god tro att de skulle uträtta något positivt. Man kan göra hur många utvikningar man vill från ämnet och det typiska för dem som gör det är att de ofta uttalar sig nedvärderande om personer med andra åsikter än deras egna. Så om du tänker fortsätta försök återvända till tråden.

  SvaraRadera
 7. Hej Rolf

  Jag ser inte riktigt att jag försöker komma bort från problemet. Snarare är det så att Hägg försöker göra höger/vänster-politik av saken, där hon förstås står på den "goda sidan", dvs vänster och därför inte kan vara en del av problemet.

  Vidare gillar jag inte kålsuparargumentet där alla religioner dras över en kam. Jag är visserligen inte troende själv (snarare nonteist med dragning åt ateism ibland), men det är ohederligt och felaktigt att klumpa ihop alla religioner och ideoligier som man inte själv sympatiserar med i en "lika ond" hög.

  Ytterligare argument för att man skall rikta krafterna dit de behövs får man om man ser på praktiken - det finns helt enkelt större typiska problem i stater där vissa religioner dominerar.
  Här kan man sällan komma och säga att "detta beror på en felaktig exeges", eftersom de troende ju har tolknigsföreträde för sin egen religion.

  Så jag har knappast lämnat tråden, utan snarare pekat på just Häggs trick där hon försöka göra som du skriver:

  "...hur många utvikningar man vill från ämnet och det typiska för dem som gör det är att de ofta uttalar sig nedvärderande om personer med andra åsikter än deras egna.". Hennes metod att bunta ihop islam och kristendom i en slags ond "högerhörna" håller inte i praktiken, utan kan endast ses som en följd av Häggs egna politiska vänsterlojaliteter i den pajkastnings som ibland kallas "politisk debatt".

  SvaraRadera
 8. Jo jag tycker nog att du har lämnat tråden ifrån mitt ämne. Jag har aldrig försökt att glorifiera Carina Hägg utan endast tagit upp det hon skrev. Jag vet inte ens vem hon är till skillnad från dig. Hennes artikel "Grogrund för extremism" är ämnet. Allt annat är ovidkommande för min del.

  SvaraRadera
 9. Jag är kristen men anser att principen "gör vad du vill så länge du inte skadar någon" är tillräcklig för lagstiftarna att ta hänsyn till.
  Då kan alla religioner samsas under samma tak (land).
  Alla religiösa måste inse att man inte kan tvinga någon att tro på en sak. Man kan visserligen låtsas tro på både det ena och andra, sätta på sig en mask och spela med. Men vad man innerst inne tror på kan ingen ändra med våld.

  SvaraRadera
 10. Rolf
  Låt oss då "återvända" till ämnet, vilket var ditt urval av det som Hägg skrev i sin artikel, nämligen faran med kristen extremism...

  Du skriver "Extremism är samhällsfarligt och vi måste försöka att göra något åt alla de som i dag får fria händer i god tro att de skulle uträtta något positivt." Med detta tycks du instämma i Häggs utfall mot allt som hon inte håller med om, vilket understryks av att du oreflekterat skriver "...hur många utvikningar man vill från ämnet och det typiska för dem som gör det är att de ofta uttalar sig nedvärderande om personer med andra åsikter än deras egna", vilket ju är exakt vad hela Häggs artikel är ett skolexempel på.

  Visst måste vi alltid se upp för extremism, men det är ett begrepp som du och alltför många andra använder godtyckligt för att svartmåla allt som inte passar den egna subjektiva övertygelsen, dvs exakt det som du hävdar vara typiskt för "dem andra". I Höggs fall så inryms både det ena och det andra i begreppet, dvs allt som Hägg inte anser vara vänster, vilket gör LPs kommentar synnerligen relevant för det du tar upp.

  Vad menar du egentligen med extremism? Är man en extremism om man av samvetsskäl inte kan tänka sig att medverka i en abort, vilket är en av de former av extremism som Hägg vänder sig emot? Är man extremism om man anser att människans liv är skyddsvärt även då det inte av sig självt är livsdugligt utanför sin naturliga miljö (dvs moderlivet under primärt den första halvan av graviditeten), vilket är vad Hägg menar?

  Vad du inte heller klargör är vem som har tolkningsföreträde i fråga om vad som är extremism. Hägg tar sig själv den rätten, men jag är inte villig att vare sig ge henne den eller instämma i hennes tolkning, gör det mig också till en extremist?

  Att ta upp vad någon skriver utan att reflektera över vad det som är skrivet har för innebörd och vilka konsekvenserna blir är skrämmande, det är sådant som banar vägen för totalitarism...

  Allt gott!

  SvaraRadera
 11. Tuve! Jag skulle önska att jag kunde svara kort på de frågor du ställer till mig, men det är omöjligt. Låt mig bara förtydliga att vi här talar om religiös extremism. Vi vill inte ha vare sig någon påve eller något annat överhuvud som skall diktera hur vi handskas med de politiska frågor där våra folkvalda har att fatta demokratiska beslut. Det är en sådan maktstruktur jag anser vara ett hot. Din anklagelse mot mig att oreflekterat stödja Carina Häggs artikel tycker jag nog var lite orättvis. Tycker du verkligen att mina bloggar är oreflekterande? Jag är visserligen 68 år, men hoppas att jag inte är alltför senil för att delta i debatten.

  SvaraRadera
 12. Carina Hägg menar i sin artikel att vi inte kan vara passiva när det finns starka krafter i regeringen som vill införa någon sorts samvetsklausul som styrs av religiösa ledare. Vi vill väl inte ha det som i de länder där det råder religiös diktatur. Samhällsfrågor måste alltid lösas på demokratiskt sätt så som det sker i dag.

  SvaraRadera
 13. Häggs debattartikel var nu ett ihopkok av partipolitik och okunskap. Du skriver - "Hon menar att det finns politiska krafter inom KD som vill verka för att religion skall gå före både vetenskap, beprövad erfarenhet och demokratiskt fattade beslut. Detta leder till att extrema grupper med patriarkaliska och auktoritära strukturer får politiskt inflytande." Varken du eller Hägg försöker ens definiera extremism, eller vilka politiska krafter det rör sig om. Vilka högerkristna dyrkar påven, t ex. Och är motstånd mot abort, alltså försvar för livet, att likställa med islamister vars mål är att döda livet. Jag ser det som ett i raden av s-politiska inlägg vars udd är KD. KD under 4% är ju mumma för s. Du skriver också: "Om det finns politiska krafter inom Kristdemokratiska partiet som befrämjar högerkristna och högermuslimska värderingar så finns det stor anledning att ringa i larmklockan." Det kunde du kanske utveckla något.

  SvaraRadera
 14. När du påstår att Häggs artikel var ett ihopkok av partipolitik och okunskap, så borde du samtidigt tillägga att det är din åsikt, eftersom du inte sympatiserar med det hon skriver. Även du kan i det här fallet vara mindre påläst. Ärlighet varar längst.

  Har jag påstått att högerkristna dyrkar påven? Nej det har jag inte Jag påstår egentligen ingenting, men jag skriver att jag delar den oro Carina Hägg känner för utvecklingen. Extrema grupper med patriarkaliska och auktoritära strukturer finns redan det vet du och när de försöker ta sig in i politiken på olika vägar så finns det anledning att varna för detta.

  Att tro att vårt land skall bli kristet och att teologin skall prioriteras i politiken är inte alls önskvärt. Låt oss skilja på politik och religion. Jag har tagit till uppgift att varna för avarter och det tänker jag fortsätta med. Tyvärr är det alltför många som inte insett att det redan gått alldeles för långt med dessa extrema krafter i vårt land. KD är redan infiltrerat, så om de kommer under fyraprocentspärren anser jag inte att det är så katastrofalt. Församlingar och kyrkor har smittats. Jag vill inte måla alltför mörka moln, ty jag tror ändå på en utveckling där Gud åter skall få grepp över dem som farit vilse.

  När jag skriver ”Om det finns…” så återger jag det jag läst. Du ber mig utveckla det. Det kan jag inte göra innan jag vet ”att det finns.” Tänk om du och jag inte behövde vara så rädda för att ha fel.

  Hoppas att du är nöjd med mitt svar. Det finns en hel del som jag av hänsyn till mina medmänniskor avstår från att skriva Detta må vara nog för tillfället.

  Jag uppskattar att du kommenterar på min blogg Ökenkällan. Jag har i den här frågan fått mycket otrevliga påhopp på andra bloggar av diverse sjuka personer. Är man lite vänstervriden som jag är, så finns det risk för att man blir påhoppad av galningar..

  SvaraRadera
 15. Rolf, du skriver i din kommentar till Häggs artikel att den är läsvärd och du förefaller stämma in det hon skriver. Och genom detta så antar jag att du menar att det hon skriver är sant. Nu säger du att du inte vet, och att du inte påstår något. Lite kul inställning, helgarderad på något sätt. Sedan återigen, vilka extrema krafter är det som breder ut sig och hotar samhället - det måste du väl ändå ha en uppfattning om?
  Slutligen, det du skriver om att du fått påhopp av diverse sjuka personer, och galningar - har det något med min kommentar att göra, annars förstår jag inte vad det har här att göra?

  SvaraRadera
 16. De påhopp jag har fått har skett på andra bloggar och har inget med dig att göra, men det har med den här frågan. Jag skriver ju dessutom att jag uppskattar att du kommenterar på min blogg. Ännu mer skulle jag uppskatta att veta vem du är, men det begär jag inte. När det gäller Häggs artikel så har jag ingen anledning att tro att hon, som är riksdagsledamot, far med osanning. Givetvis kan hon precis som du och jag ha missuppfattat någon detalj. Hon namnger ju dessutom flera personer. Det vore väl konstigt om inte dessa gick ut med genmäle om det är osant. Vad du anser om min debattstil lämnar jag. Det är mycket ovidkommande. De extrema krafter som hotar samhället antydde jag något om, men jag vill inte starta någon utvikning från ämnet genom att i detalj sätta ord på vad jag menar. Det tjänar inget gott syfte. Jag vet inte vad du är ute efter, men i stort sett uppträder du med en ganska hövlig ton och det uppskattar jag. Nu tror jag inte att allt är lämpligt att skriva så att alla kan läsa. Vill du veta mer om min inställning kan jag skriva mera detaljerat i ett e-mail.
  Du skriver till mig på följande adress-
  rolfericson@boremail.com

  SvaraRadera
 17. Rolf
  jag uppskattar att du deltar i debatten men behöver ju inte hålla med dig för det.

  I dagsläget finns det redan en oskriven samvetsklausul som säger att bara de vars samvete är beskaffat som Häggs får följa sitt samvete. M a o bara de som följer politiskt korrekta ledare och ideologier får följa sitt samvete. Är inte detta ett större problem för demokratin än risken att någon skulle vägra handla emot sitt samvete oavsett vad som kan ha föranlett formandet av samvetet?

  Problemet med Häggs artikel är att hon försöker förvirra genom att sätta falska eticketter på saker och ting. Hon är livrädd att det skall bli möjligt att ifrågasätta det i hennes värld självklara i att abort är något i alla avseenden positivt och önskvärt. Därför måste hon försöka få det till att alla som är emot abort har en fot i Al Qaida genom att ropa "extremisterna kommer" samtidigt som hon talar om abort.

  Allt gott

  SvaraRadera
 18. Tuve!
  Det är skillnad på skrivna och oskrivna samvetsklausuler. Eftersom det finns ett skrivet dokument från Heliga stolen, Påvliga rådet som gäller etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal och eftersom det finns KD-politiker som vill införa en samvetsklausul som sätter religion före vetenskap och beprövad erfarenhet och dessutom före demokratiskt fattade beslut, så finns det verkligen anledning till oro. Just därför måste vi ta Carina Häggs artikel på allvar.

  Det kan inte vara annat än lögn att påstå att hon skulle anse abort som något i alla avseendet positivt och önskvärt, men ibland är abort den enda utvägen när det har uppstått kris på grund av till exempel sexuella övergrepp Jag efterlyser sanning och ärlighet hos dem som är abortmotståndare.

  Jag är så innerligt trött på ordvalet ”politiskt korrekt” Det är väl inget negativt i att vilja ha en korrekt politisk ledning. I det här fallet en ledning som fattar demokratiska beslut som är grundade på alla de tre faktorer vi här talar om. Även om jag är kristen anser jag inte att religionen skall styra politiken. Det är inte heller meningen att politiken skall styra religionen. Håll isär begreppen politik och religion. Samhället är och förblir sekulärt.

  Den andra avdelningen i din kommentar känner jag inte igen ifrån Carina Häggs artikel. Har vi läst ur olika tidningar. Jag refererar till den som var publicerad i Dagen 11 februari 2010.

  Vem har sagt att du behöver hålla med mig. Då skulle vi ju inte kunna dela våra tankar. Ömsesidig respekt är dock förutsättningen för fortsatt samtal. Tack för din kommentar!

  SvaraRadera
 19. Tuve jag vill också fråga om du menar att det är falska etiketter när Carina Hägg informerar att Vatikanen gått så långt att Europarådets S-grupp tvingas agera för att markera gränsen mellan demokrati och högerpolitik i religionens namn. Detta kan hon inte påstå om det inte är sant. Extremismen måste helt enkelt ifrågasättas

  SvaraRadera