Twingly statistik

onsdag 6 mars 2013

Är evolutionsteorin en obevisad hypotes?


vissa lärare anser att ifrågasättandet av evolutionsteorin är ett problem.Det visar Maria Peterssons avhandling från Karlstads universitet.
Citat från "Bibelfokus":
……. finns det goda skäl att betrakta evolutionsteorin som en obevisad hypotes, och detta gäller oavsett hur man ställer sig till frågan om Guds existens och hans eventuella inblandning i världens och livets skapelse. Det är fortfarande möjligt att framtida vetenskapliga upptäckter leder till evolutionshypotesen blir bevisad, men det är inte särskilt troligt. Vetenskapsmännen har haft över 150 år på sig sedan Darwin lade fram sina teorier, och de fakta som har framkommit sedan dess pekar mer och mer bort från möjligheten att evolutionshypotesen skulle kunna stämma. Man kan fråga sig hur länge det dröjer innan hypotesen bryter ihop och ersätts av något annat.

8 kommentarer:

 1. Är det inte lite märkligt att de kristna fundamentalisternas åsikter om vetenskap skiljer sig så mycket från, just det, vetenskapsmännens?
  Amatörpastorn talar om för oss allt som de professionella vetenskapsmännen påstås ha missat. Är det inte en smula naivt?

  SvaraRadera
 2. Mitt debattinlägg denna gång är citat från två artiklar som jag länkar till. I stället för att stämpla Robert Granat på Bibelfokus som kristen fundamentalist och amatörpastor tycker jag att det skulle kännas hederligare om Johnny Lilja ville kommentera i sak utan att angripa person. Välkommen åter i så fall.

  SvaraRadera
 3. "Är evolutionsteorin en obevisad hypotes?"
  Nej, den är en vetenskaplig teori - en fullvärdig och komplett modell. Det finns ingen seriös vetenskapsman som anser att den bör reduceras till en hypotes.
  Sedan bör man hålla i minnet att vetenskapen sysslar inte med absoluta sanningar. Sådant är förbehållet religionen.

  SvaraRadera
 4. Jag har aldrig påstått att evolutionsteorin är en obevisad hypotes. Möjligen förekommer det påståendet i länken från Bibelfokus. Det är således inte mitt påstående. Lägg märke till frågetecknet i min rubrik. Maria Petterssons avhandling från Karlstads universitet visar att den är kontroversiell och svår att undervisa i eftersom den berör eleverna känslomässigt och andligt. En del lärare anser att det är svårt att hantera konflikten mellan religion och naturvetenskap. Jag tycker det är generaliserande att som oldtimer påstå att religionen står för de absoluta sanningarna. Det finns åsiktsskillnader även på det religiösa området. Evolutionsteorin är inte ett problem för alla troende.

  SvaraRadera
 5. Citat från citatet: "Det är fortfarande möjligt att framtida vetenskapliga upptäckter leder till evolutionshypotesen blir bevisad, men det är inte särskilt troligt."
  Vetenskapen "bevisar" ingenting, så vitt jag vet. Det är inte syftet med naturvetenskap att bevisa, utan att lägga fram en sannolik modell som sedan ska motbevisas. Eftersom evolutionsteorin ger en sannolik förklaring som inte är motbevisad, så gäller den tills vidare.
  /Sven F.

  SvaraRadera
 6. Tack för din kommentar Sven F. Min avsikt med att citera artikeln från Bibelfokus var att provocera. Evolutionsteorin är inte något problem för mig,och min kristna tro, men det är en annan historia.

  SvaraRadera
 7. Jag kan inte riktigt se vari mitt personangrepp skulle bestå? jag pekar bara på kompetensen eller rättare sagt bristen på vetenskaplig kompetens.
  En kort koll i vilken naturvetenskaplig/biologisk tidskrift som helst ger vid handen att evolutionen betraktas som ett faktum av det vetenskapliga samfundet och att teorin står starkare än någonsin. Endast religiösa fundamentalister förnekar evolutionen.

  SvaraRadera
 8. Det är möjligt att jag missförstod vad du menade. Jag antar att du skiljer på "kristna" och "religiösa fundamentalister" Det råder säkert brist på vetenskaplig kompetens hos både religiösa och icke religösa, men alla har rätt att få ge uttryck för sin åsikt antingen den är provocerande eller inte. Jag ber om ursäkt för mitt missförstånd!
  Välkommen åter med dina kommentarer till min blogg även i andra inlägg och varmt tack för din medverkan

  SvaraRadera