Twingly statistik

söndag 3 mars 2013

Söndagens TV-gudstjänst från HovförsamlingenKyrkoherden Michael Bjerkhagen predikar på tredje söndagen i fastan och hovpredikant Eva Sundelin Isaksson leder gudstjänsten. Göteborgs domkyrkas flickkör medverkar som gästande kör och sjunger under ledning av Petter Ekberg. Hovförsamlingens körer och musiker medverkar under ledning av hovorganist Mary Ljungqvist Hen. Solist är Daniel Viklund från Frälsningsarmén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar