Twingly statistik

onsdag 13 mars 2013

Jag är inte längre bokstavstroende


”Jag läser allt genom Jesus. Jag frågar mig hur han skulle läsa, förstå, tolka och lägga ut texten. Där jag inte får ihop det låter jag Jesu liv stå över Gamla testamentets berättelser.” Så skriver Ulf Sundkvist, pastor i Pingstkyrkan Karlskrona som ett svar till 70 årig pingstsyster.
Jag förstår dina frågor 70 årig pingstsyster
Detta är ett mycket bra sätt att förhålla sig till de svåra texter vi läser i Gamla testamentet. Jesus ifrågasatte vedertagna regler när de verkade skadliga för människans värdighet. Han förespråkade aldrig att vi skulle ta livet av någon. Han lärde till och med att fienderna ska älskas, vilket innebar att hans efterföljare aldrig skulle bemöta våld med våld. Helande, förlåtelse och försoning var för honom viktigare än att följa reglerna för reglernas skull.
Om man har ett sådant förhållningssätt kan man inte längre vara bokstavstroende. Om man tolkar Bibeln bokstavligt kan det innebära att man finner stöd för sådant som står i strid med ens samvete. Gör man detta medverkar man till att skapa ett löjets skimmer över den kristna tron. Så jag gratulerar verkligen denne pingstpastor och hoppas att han får många efterföljare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar