Twingly statistik

tisdag 12 mars 2013

Gud är Godheten


I stället för att säga att Guds egenskap är godhet så tycker jag att det är bättre att säga att han är Godheten. Så länge det existerar Godhet på jorden, så är Gud närvarande. Gud har ingen kropp. Gud är Ande och han tar sin boning i människor och gläds när de visar sitt engagemang för att vörda den högsta Godheten och Skönheten. Då handlar det inte om hurudan Gud är, utan hurudana vi människor är. Om vi släpper våra åsikter om Gud och i stället öppnar oss för hans kraft genom att vi närmar oss källan i bön och meditation, så kommer vi att uppleva en andlig verklighet bortom alla ord och diskussioner.

Se även Bibelns språk om Gud här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar