Twingly statistik

tisdag 2 augusti 2016

Du kan besegra världen

Så här skriver Karl KG Larsson om Egon Berglund och mig:

"Skillnaden mellan Rolf, Egon och mig är att ni hela tiden ser på situationen i Israel med en politikers ögon. Det är i stort sett så ni argumenterar. Det är helt OK att göra så. Det är ju så de flesta argumenterar inklusive våra massmedia. För mig är det mer intressant att läsa min Bibel och se i det profetiska vad som kommer att äga rum med det judiska folket. Om vi lever i den tid då detta håller på att gå i uppfyllelse är en trossak. Det enda vi vet är att det kommer att ske - och ske i samband med Jesu återkomst. Men vi behöver varken stånga oss blodiga i vår argumentation eller försvara någon. Allt detta sköter vår Herre betydligt bättre.Att det kan vara nära förstår vi nog alla. Det viktiga är att vi är redo den stund det sker. Tack för era åsikter. Det är alltid nyttigt att ställas inför argument som ni har. Allt väl / KG"

Jag känner inte igen mig i det påståendet, eftersom jag aldrig varit särskilt intresserad av den politik som förs i detta sammanhang. Däremot är jag trots vad KG anser intresserad vad Bibeln säger om detta.

Det är alltid intressant att läsa i Bibeln och tillsammans med andra troende

"tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet " Ef. 4:13

Det är den kunskapen som är mest betydelsefull, nämligen kunskapen om Guds son Jesus Kristus.

När Paulus kom till Korint så skriver han om hur betydelsefullt detta var för tron:

"Det enda jag ville veta av, när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus." 1.Kor.2:2

När han skrev om hur han kämpade för alla dem i Laodikeia att de skulle

"styrkas i sina hjärtan" av denna kunskap, så tillägger han att det är

"kunskapen om Guds hemlighet, Kristus; i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda." Kol. 2:2-3

Det är just detta som fortfarande är vår uppgift ingenting annat. Kunskapen om Guds rike handlar i första hand om Jesus Kristus och den seger han för alltid har vunnit på Golgata. Jesu förkunnelse handlade i huvudsak om Guds rike.

Gud, hela världens rättmätige härskare måste återta sitt herravälde, som rubbats av ondskans makt. Det står att då upprättas Guds rike, alltså då när Jesus skall överlämna riket åt Gud. Hela skapelsen längtar efter den dagen och

"Vi ser hur hela skapelsen ropar som i födslovåndor. och till och med vi som har fått Anden som första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade - ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser. Men vi hoppas på det vi inte ser." Rom.8:22-25

När jag tillsammans med andra som delar min syn, studerar de profetiska orden i Bibeln om Guds rike, så handlar det inte om Staten Israel. Det handlar inte heller om något annat jordiskt rike med geografiska gränser, som man strider om, och där krig och våld tycks vara det enda maktmedel som är gångbart. Där den starke vinner över den svage.

Det handlar om "Guds Israel" Se Rom 8:6 och Gal 6:16 Guds Israel är de kristna, vare sig de varit judar eller hedningar före sin omvändelse.

Guds rike finns redan, eftersom Jesus har segrat. Det står att djävulen, visade Jesus alla riken i världen och deras härlighet och säger att han skall ge honom detta om Jesus faller ner och tillber djävulen. Detta bekräftar att denna värld är i den Ondes våld, vilket också står skrivet i Första Johannesbrevet 5:19 "hela världen ligger i den Ondes våld.

Parallellt med detta kan vi läsa att Guds rike redan har kommit. Det är än så länge ett osynligt rike säger Jesus, men det är likväl ett existerande rike, som en gång skall överlämnas fulländat.

"Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej Guds rike är inom er. " Luk.17:20-21

Det pågår i dag en kamp mellan dessa riken och den berör även dessa rikens barn. Det är en kamp mellan ont och gott. Det är inte en kamp mot människor,

"mot varelser av kött och blod, vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna." Ef. 6:12

Det är med andra ord blodigt allvar och jag uppmanar alla som läser detta att:

"Hämta styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp." Ef. 6:10

Det är ingen Harry Potter saga. Det är en reell verklighet. Du måste vara med i denna spännande kamp och själv bli en segervinnare!.

"Alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?" 1.Joh.5:4-5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar