Twingly statistik

måndag 1 augusti 2016

Vem vill och vem kan anklaga?

Vem vill och vem kan anklaga Guds utvalda?

Vem är det som inte känner sig anklagad? Livet är fyllt av anklagelser och förebråelser. Hur ofta tänker vi inte så här: "Jag borde inte ha gjort så där eller tvärtom, jag borde ha gjort så där i stället." Vi anklagar oss själva för att vi inte håller måttet. Inte nog med detta. Anklagelserna kommer också ifrån våra medmänniskor, ja det finns till och med dem som hatar oss och tycker att vi är vidriga varelser med fel och brister. De anklagar oss och säger: "Hur kunde du göra på det viset?" Anklagelserna kan vara berättigade och vi står ofta försvarslösa. Vi kan känna oss helt övergivna av människor och lämnade utanför i total ensamhet. Vi kanske har blivit uteslutna ur en gemenskap som tidigare varit vår, på grund av de anklagelser som riktats mot oss. De värsta anklagelserna kommer ifrån vår själsfiende, djävulen. Djävulens avsikt är att få oss bort ifrån Gud, men Gud vill något helt annat därför att han älskar oss.

Vi kanske till och med tycker att Gud anklagar oss. I stället för att fly till Gud så flyr vi ifrån honom på grund av det som anklagar oss. Att fly ifrån Gud är detsamma som att fly ifrån verkligheten. Så här säger psalmisten och sångmästaren David i Psaltaren 139:7: "Vart skall jag gå för din Ande, och vart skall jag fly för ditt ansikte? For jag upp till himmelen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se så är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig."

Slutet av denna psaltares psalm innehåller en bön: "Utrannsaka mig Gud och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar, och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen."

Vägen bort ifrån Gud är en olycksväg. Fly inte bort ifrån Gud! Det finns en väg tillbaka. Det är en nådens väg, som suddar ut alla anklagelser och krav. Du kan inte komma in på den vägen utan att böja dig djupt i ödmjukhet inför den Gud som känner dig rakt igenom hela din varelse. "Därför heter det Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. Närma er Gud, och han skall närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren och han skall upphöja er." Jakobs brev 4:6-10

"Det kostar tårars strömmar förrän jag helgas så, att alla mina drömmar i Jesu ande gå." sjöng man förr i en sång. Ja det kostar nöd och sorg över det tillstånd du kan befinna dig i när du blir väckt och inser din situation, men detta är bara en tillfällig upplevelse. Du måste gå igenom det för att bli fullständigt upprättad. Gud vill leda dig vidare och göra dig fullständigt fri ifrån din skuldbörda.

Den första plats du måste komma till är korset där Jesus gav sitt liv för dig och mig. Det är den plats där du blir medveten om din synd, ty det är på grund av din synd, som du känner dig anklagad. När du vet att du har syndat och bekänner din synd, så är Gud trofast och rättfärdig och förlåter dig synderna. Du kan inte förneka och säga att du inte har syndat, men den som vet att du syndar för din talan hos Gud. Om fienden anklagar dig kan du då peka på vad Jesus har gjort just för dig, och då finns det inte längre något som kan anklaga dig eftersom Jesus är ditt och mitt försvar Han är det offer som sonar våra synder, ja inte bara våra utan hela världens. Där vid korset på Golgata kulle kan du resa dig fullkomligt befriad. Det är ditt första steg på din vandring i gemenskap med Gud.

Du tillhör nu Guds utvalda och om du fortsätter ditt liv i gemenskap med Jesus, så kommer han att ta hand om dig och utföra sitt verk både i och genom dig. När vi förut har ställt frågan: "Vem vill anklaga dig?", så vet du redan vem det är. 1. Det är du själv. 2. Det är människorna runtomkring dig. 3. Det är djävulen, din själs fiende. När vi ställt frågan: "Vad är det som anklagar dig?", så vet du nu att det är din synd. Därför måste du hela tiden leva i förlåtelsen och i vissheten att Gud förlåter och befriar. När vi nu ställer frågan till dig som nu tillhör Guds utvalda, trots att du inte är fullkomlig, trots att du bara är en syndare frälst av nåd: "Vem kan anklaga dig?" så blir svaret: "Ingen kan anklaga oss, eftersom Gud frikänner" Även om anklagelserna kommer, så vet vi att de är falska, eftersom vi tillhör Herren. Jesus som sitter på Guds högra sida och som vädjar för oss. Gud bor i oss och vi behöver inte längre leva i fruktan i; "ni har fått en ande som ger er söners rätt att ropa "Abba Fader! Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn" Rom.8:15-16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar