Twingly statistik

torsdag 11 augusti 2016

Ömsesidig respekt

Jag tror på Jesus, Guds son, världens Frälsare. Han är den enda vägen till Gud för mig som kristen. Fördenskull kan jag inte ifrågasätta andra människors tro. Var och en har sin väg till Gud, och för mig finns det bara en Gud. Därför är det viktigt för mig som kristen att säga att Jesus är den enda tänkbara vägen till Gud och att det inte finns någon frälsning utom genom Jesu namn, så som det står skrivet. "Jag vet på vem jag tror." Jag vet också att "om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud." "Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre." Allt detta är för mig en mycket värdefull sanning, och jag vill inte bli ifrågasatt av någon annan om denna tro, lika lite som jag har rätt att ifrågasätta en annan människas tro. Det är en sådan ömsesidig respekt jag önskar se hos alla troende och icke troende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar