Twingly statistik

söndag 5 juli 2020

Vem kan göra mig frisk?

Vem kan göra mig frisk och hela mig från sjukdom?

Min fråga hör samman med den fråga jag ställde i det här inlägget.


Det finns en gemensam nämnare mellan synd, sjukdom och helande.

Vi läser i Matteus 9:1-8:

"Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna."
Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar!" Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vad är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig och gå?  Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem!" Då reste mannen sig upp och gick hem. När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor."

Vid detta tillfälle kan vi läsa om att Jesus börjar med att säga till mannen att hans synder var förlåtna och att Jesus på detta sätt prioriterar syndaförlåtelsens betydelse. Eftersom de skriftlärda inte trodde på Jesus ansåg de att han hädade. De visste inte vilken makt Gud hade gett åt honom, men för att de skulle veta att Jesus hade makt att förlåta synder här på jorden, så visar Jesus sin makt genom att utföra detta helande under. Då reste mannen sig upp och gick hem. Att mannens synder var förlåtna kunde de inte se, men de kunde se att mannen blev helad-botad.

Människor har svårt att tro på Gud, eftersom de menar att de inte har sett honom. Så var det för lärjungen Tomas som vi läser om i Johannes evangelium 20:24-29

Tomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren!" Men han svarade dem: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro." Åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Tomas med dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er!" Sedan sade han till Tomas: "Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!" Tomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!" Jesus sade till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror."

Vilken tur för Tomas att han inte skämdes för att han tvivlade, men vilken nåd det var för Tomas att han till sist fick se. Detta seende ledde honom till en verklig tro, men Jesus säger tydligt att det är möjligt att tro utan att se. Hur kan detta bli din möjlighet? Vill du veta det?

Jag frågade Ulla-Britt i kväll om hon trodde att hon kunde bli frisk. Hon svarade direkt: "Både ja och nej, det är ju så mycket i kroppen som är skadat, så mänskligt sätt är det omöjligt." Men både Ulla-Britt och jag utesluter inte möjligheten att Gud när tiden är inne, antingen det sker här på jorden eller på den andra sidan jordelivets gräns kan gripa in och göra ett under genom ett gudomligt helande. Allt detta är möjligt för Gud. Det tror vi på och vill förvänta oss. Men jag vill betona: Det är inte vår tro eller brist på tro, som avgör om det skall ske. Det är endast han, Mästaren från Nasaret, vår Frälsare och Herre, Jesus Kristus, som kan göra det på Guds villkor. När, var och hur det ska ske bekymrar oss inte. Vi har släppt taget själva och förtröstar på Gud som hjälper i alla livets förhållanden. Han är Herre över liv och död. "Endast en jag säkert vet, Jesus Mästaren från Nasaret."

Tror du eller vill du tro? "Saliga är de som inte har sett, men ändå tror"

Fortsättning följer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar