Twingly statistik

torsdag 5 maj 2022

Köttsligt oväsen

 I mitt förra inlägg med rubriken "tungotal" citerade jag något ur T.B.Barratts självbiografi. T.B. Barratt anses som en av Nordens banbrytare för pingstväckelsen. Han var för Norge det som Lewi Pethrus var för Sverige.

"På ett möte som jag övervar i måndags kväll, smög det sig in en främmande ande, under det att någon vittnade. Det var en ande helt motsatt den, som Gud givit mig. Jag kan inte vara ett med det köttsliga oväsen, som en del göra; de vilja hoppa, som om de befunno sig på en lekplats. Jag lämnade mötet tillsammans med min syster, som genom ett märkligt sammanträffande också var närvarande den kvällen. Jag fröjdar mig och kan ropa mitt halleluja tillsammans med de glada själarna i Sion, men vilda skrik äro något helt annat. Likväl fördömer jag ingen, men man behöver inte arbeta sida vid sida med dem som tillåta köttet råda i stället för Anden, såvida jag inte kan lyfta dem till ett högre plan eller tillföra deras hjärtan större ljus genom den helige Ande. Då jag kom hem och bad och lade mitt huvud på kudden, strömmade en outsäglig frid in över min själ. Gud skall bevara mig genom sin nåd."

Barrat skriver tidigare: "Jag tror att Herren givit mig förmågan att bedöma andar."

Med stor ödmjukhet och fastän han tror att han fått ande-bedömningens gåva skriver han; "Likväl fördömer jag ingen, men man behöver inte arbeta sida vid sida med dem, som tillåta köttet råda i stället för Anden."

Hur är det med oss som lever i dag? Må Gud hjälpa oss så att vi arbetar tillsammans med dem som låter Anden råda. "Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap med Gud, Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller" Rom 8:6-8

1 kommentar:

 1. Anders Hagman
  Undrar vilka han syftar på. Kan det vara de som jublar högt i Anden? Själv är jag ganska lågmäld, men jag tänker att folk är individuellt olika. En del hoppar och dansar av fröjd i Herren, andra sitter still, men är lika fyllda ändå. Det handlar ofta om personligheter. Eller syftar han mer på sådana som vill störa?
  Svara4 tim
  Rolf Ericson
  Anders Hagman Tack för att du reagerar!! Jag tror att han syftar på de som är "i köttet" , och då kan man ju undra vilka de är. Han befinner sig, precis som vi fast i en annan tid, i ett sammanhang där han kan ropa halleluja tillsammans med de glada själarna i Sion, men konstaterar att det också finns de som för oväsen genom vilda skrik. Där tycker jag att han är ödmjuk när han skriver: "Likväl fördömer jag ingen." Jag tror det är Lewi Pethrus som en gång har sagt: "Det är bättre att grytan kokar över, än att den inte kokar alls." (slut citat) Det är inte bra om vi själva utövar ett slags kontrollbehov och på det sättet förhindrar spänningen som kan uppstå i kampen mellan köttet och Anden, men vi får inte heller tillåta köttet att råda i stället för Anden. Martin Luther har lärt oss att vi har tre fiender som vill förhindra att Guds vilja sker. Det är Djävulen, världen och vårt eget kött. Torbjörn Freij skriver i en gästkrönika i tidningen Världen i dag något om detta på följande länk: https://www.varldenidag.se/.../repqfn!g3xDr996Bkvaf142asWBw/
  Att vara realistisk beträffande köttets aktiviteter i våra liv är inte detsamma som att bli slarvig och felaktigt tillåtande.
  VARLDENIDAG.SE
  Att vara realistisk beträffande köttets aktiviteter i våra liv är inte detsamma som att bli slarvig och felaktigt tillåtande.
  Att vara realistisk beträffande köttets aktiviteter i våra liv är inte detsamma som att bli slarvig och felaktigt tillåtande.
  SvaraTa bort förhandsvisning12 m

  SvaraRadera