Twingly statistik

söndag 15 maj 2022

Varför orkar inte S att stå emot?

Det är en sorg att Socialdemokratin inte orkar stå emot

skriver Göran Greider i ETC

"Från och med nu faller därmed en ny järnridå genom Europa. I Finlands fall blir det extra kännbart, där finska städer längs gränsen tidigare, före det ryska anfallskriget, haft stort utbyte med Ryssland, inte minst i form av turism. Östersjön blir ett mer militariserat innanhav. Både från rysk sida och från Nato-sidan. Risken ökar för starkare spänningar och direkta misstag från den ena eller andra sidan."

Det är naivt att tro att ett medlemskap i NATO är en försäkring som innebär att vi kan känna oss tryggare i framtiden. Hur är det möjligt för Socialdemokratin att överge alliansfriheten på så kort tid? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar