Twingly statistik

torsdag 19 maj 2022

Varning för splittringstendenser bland de kristna

 

Det finns en del som menar att det finns en gräns i svensk kristenhet mellan bibeltroende kristna och andra kristna. De har en renhetskultur på agendan och anser att de är ensamma om att söka sin vägledning i Guds ord. Just därför menar de att den splittring som man kan skönja i vår tid är nödvändig. Det finns ingen ödmjuk självrannsakan i deras budskap, utan en tydlig uppfattning om att de själva är bibliska och att alla andra måste lämnas utanför. I stället för att söka samverkan mellan andra kristna eller troende, propagerar de för splittring och uppmanar andra att lämna det sammanhang i vilka de står. De går så långt, att de menar sig vara de enda uttolkarna av sanningen i Guds ord, och citerar gärna Jesu ord: ”Om någon älskar mig så håller han fast vid mitt ord.” De glömmer orden: ”Om någon säger: Jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett.


Att uppmana till splittring är inte Guds väg. Vi behöver i stället söka ännu mera samverkan och samarbete med alla troende på den plats där vi bor och varna för alla som förkläder sig i ljusets mantel för att locka till sig dem som känner sig marginaliserade.


När Jesus talar om växten på Guds åkermark så menar han att vetet och ogräset bör växa tillsammans, för om man rycker upp ogräset så skadar man växten. Vi lever alla i en värld som måste krocka med samtidens värderingar. Ingen av oss kan berömma sig av att helt leva så som bibeln lär. Vi har fått göra många omvärderingar, men för den som är bibeltroende har det skett med stor respekt och med vilja att tolka Guds ord med Andens vägledning.


1 kommentar:

 1. • Daniel Persson skrev: ”givetvis skall vi inte jobba för att få till splittring, men det finns frågor om vår syn på bibelordet som kan göra att man väljer olika vägar. Jag tror inte mer kommentar behövs just nu. Låt oss bara ha målet att älska Guds ord och att vi genom den vishet Anden ger handskas rätt med det.”

  • Rolf Ericson svarade:
  ” Jag också älskar Guds ord, men jag älskar också dem som älskar Guds ord och vill inte bli skild ifrån dem”

  • Rolf Ericson skrev:
  ”En kyrka utan syndare är en sekt har påven sagt läste jag nyss. Är vi villiga att inse det? I stället för att splittra och dra upp gränser är det vår uppgift att riva murar och bygga broar till alla, oavsett hur de tolkar Guds ord. Om vi älskar Gud så älskar vi först av allt varandra. Jag måste erkänna att även om jag älskar Guds ord, så har jag också problem med en del av det han sagt. Är det tillåtet?”

  SvaraRadera