Twingly statistik

måndag 9 maj 2022

Vad vi vet, tror och påstår om helvetet.

 

Mikael Tellbe har skrivit en text i tidningen Dagen som är väl värd att läsas. Jag har inte rättighet att återge hans text ordagrant som jag kan läsa som prenumerant.

Länken finns här för den som vill Vad ska man egentligen tro om helvetet?

Mikael Tellbe är lektor i Nya testamentet vid Akademi för ledarskap och teologi (ALT)

Många människor känner sig förvirrade över den debatt som pågår om helvetet och vad bibeln lär och saken blir inte bättre av att det verkar finnas stöd för olika dogmer och inställningar, till och med för de spekulativa helvetesdogmerna i bibeln.

Den klassiska helvetesläran beskriver helvetet som en evigt brinnande eld där Gud dömer de ogudaktiga till en medveten smärtsam och ändlös pina.

Den andra hållningen den så kallade annihilationismen uppfattar helvetet som en metafor för förgörelse och evigt utslocknande.

Den tredje hållningen den så kallade universalismen handlar om att Guds kärlek till slut kommer att segra med följd av att alla blir räddade.

Tellbe skriver att vi behöver skilja mellan vad vi vet, vad vi tror och vad vi påstår.

Bibeln är tydlig med att visa oss att Gud vill att alla människor skall bli räddade och att ingen ska gå förlorad och att ett liv utan Guds närvaro är förödande. Bibeln är också tydlig med att vi alla har ett ansvar för våra liv. Vi kommer alla att stå inför Gud oavsett vilka vi är och hur vi har levt.”Vi kan vara trygga med att våra liv och vår framtid ligger i händerna på en alltigenom rättvis, barmhärtig och kärleksfull Gud – och tack och lov inte i våra”, avslutar Tellbe

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar