Twingly statistik

torsdag 18 augusti 2022

Antidemokratiska ståndpunkter, avarter och andliga övergrepp.

Uppdrag granskning avslöjar psykiska övergrepp i friskolorna

Under de senaste åren har medieavslöjanden om religiösa friskolor väckt stor uppmärksamhet och starka känslor. Bara under det senaste året har Skolinspektionen stängt 12 religiösa friskolor. Samtliga är muslimska skolor som stängts av ekonomiska skäl eller för att Säpo slagit larm om att elever riskerar att radikaliseras.

Men Uppdrag granskning kan visa att skolor som ägnat sig åt vad som kallas för andliga övergrepp har kunnat fortsätta under lång tid. Det handlar till exempel om att lära elever att det finns demoner, att orena tankar leder till helvetet och att homosexualitet är en synd. Begreppet andliga övergrepp är vedertaget i den psykologiska forskningen. I olika religiösa sammanhang används det för att förstå det trauma det kan innebära för ett barn att utsättas för skrämsel, skuldkänslor och manipulation av en person i en andlig maktposition

Med anledning av detta skriver Christina Bonnivier på Facebook:

Av detta framgår att det sannolikt snart blir förbjudet att utöva delar av vår kristna tro. Vi som utövar vår tro genom att predika Sanningen kommer att betraktas som kriminella, som hatpredikanter och föräldrar som försöker ge sina barn en kristen fostran kommer sägas radikalisera barnen och de omhändertar dem säkert i framtiden. Hittills är det bara muslimska skolor som stängts, men till skam över Sveriges ledare så dras snaran också åt kring kristna friskolor ……..”

Hon anser att det är fel när föräldrarna anser det vara andliga övergrepp att predika bibelns sanningar.

Jag svarar så här på hennes sida:

När det förekommer psykiska övergrepp på religiösa friskolor, vilket framgår av det jag lyssnade på, så finns det anledning att inse det. Det måste finnas regler också för kristna friskolor. Följer man inte dessa regler så skadas förtroendet för de kristna friskolorna. Om vi som predikar Guds ord betraktas som kriminella, så som du påstår, så beror det ofta på sättet vi predikar och på syftet med vår förkunnelse. Jag tycker att du utmålar en dyster framtidsvision. Det är din ensak, men jag kan absolut inte ställa upp på den. Andliga övergrepp när man förkunnar bibelns budskap förekommer och har tidigare förekommit och det är verkligen ingenting att eftersträva. Att radikalisera barn som du skriver är absolut inte skolans uppgift. Jag vill inte göra som du när du skriver att vi skall räkna med fortsatt avfall, även om så skulle ske. Jag vill tro på framtiden redan här på jorden och jag vill fortsätta be och förtrösta på Gud under alla livets förhållanden.”

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi menar att statsbidragen behövs för den demokratiska utvecklingen i vårt samhälle – men hon ser också problem med avarter inom trossamfunden. Så uttalar hon sig i tidningen Dagen den 18 augusti:

Vi har sett fall där pengarna har gått till att anlita föreläsare som lyfter direkt antidemokratiska ståndpunkter.

Avarterna behöver man få bukt med för att inte alla trossamfunden på lång sikt ska bli misstänkliggjorda, menar hon, och berättar att hon under åren som politiker har hört hur man inom flera partier börjar dra alla muslimska församlingar över en kam.

Det är väldigt olyckligt om vi får en diskussion där det snarare handlar om att vi inte ska ha statsbidrag till trossamfunden. Ska man stå upp för dem behöver vi också vara tydliga med gränsdragningarna.”

Antidemokratiska ståndpunkter och avarter har alltid förekommit i alla väckelserörelser. Så även i vår tid. Alla har inte tagit skada, men många människor har av den anledningen tagit avstånd. Vårt kristna budskap har på det sättet förlorat sin udd och blivit avskräckande i stället för att vara inbjudande. Vi behöver rannsaka våra hjärtan och söka Gud för att finna en sund och balanserad förkunnelse där sådana avarter uteblir. Det kan inte vara rätt att uppmana varandra till splittring om vi har en gemensam tro på Gud och på Jesus Kristus. Se vad jag tidigare skrivit om detta. HÄR


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar