Twingly statistik

fredag 26 augusti 2022

Den som är andlig vet

 GUD ÄR STÖRRE ÄN MITT

HAN VET ATT JAG VET OCH DET KAN JAG LITA PÅ!


Bibeln säger att den som är andlig vet.

"Den som är andlig kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon."

Det handlar om en kunskap som skiljer sig ifrån annan "världslig" utbildning.
Man kan inte tolka andliga ting utan Andens hjälp.

"Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan."

"Vi har inte fått världens ande, utan anden som kommer från Gud för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss."

Inte ens en professor i teologi kan tolka Guds ord utan Andens hjälp.

Anden som kommer från Gud utforskar djupen hos Gud. Det är aldrig fel att skaffa sig kunskap i den litteratur som finns tillgänglig. Det är lika nödvändigt som att hämta kunskap ur de heliga skrifterna. Men denna kunskap är inte tillräcklig för att utforska djupen hos Gud.

Det finns en annan dimension på den kunskap som Anden vill ge till oss.
"Vi förkunnar som det står i Skriften; Vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud."

Hur skall människor kunna uppfatta den förkunnelsen och hur blir den tillräckligt övertygande?
Först av allt tror jag att vi själva måste ha förtroende för Andens vittnesbörd i våra hjärtan. Sedan behöver vi frimodighet till att förkunna det med en inre förvissning om vår förmåga till att uppfatta och tolka det som Anden menar. Då skall det ske så som det står skrivet:
"Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med Ande och kraft; er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft"
Det hjälper inte om vi gång på gång upprepar vår egen tolkning om den inte har förankring i Guds ord och inte är sanktionerad av Guds kraft indränkt i Guds kärlek till människorna.
Det enda bevis som världen förstår är när förkunnelsen är fylld med kärlek och då den bevisar med ande och kraft.

En sådan kärleksfull förkunnelse inkluderar alla människor, eftersom den tror, hoppas och uthärdar allt.

OM DU VILL IFRÅGASÄTTA MITT INLÄGG ELLER PÅ ANNAT SÄTT KOMMENTERA ÄR DU ALLTID VÄLKOMMEN. JAG LOVAR ATT SVARAInga kommentarer:

Skicka en kommentar