Twingly statistik

fredag 11 juni 2010

Homosexualitet i en del frikyrkor

”I veckan lyssnade jag på radioprogrammet Kaliber. Det var en ruggig upplevelse. En man med det fingerade namnet Erik talade om sina erfarenheter som homosexuell inom frikyrkan Han berättade om en pastor som skulle slå homosexualiteten ur honom genom att banka sin bibel i hans huvud.”
Så skriver pastor Sten-Gunnar Hedin i en gästkrönika i tidningen Dagen
Hedins gästkrönika har rubriken: ”Kan man vara muslim eller pingstvän och demokratisk?” Jag skulle vilja formulera frågan lite annorlunda: ”Är det fel att vara politiskt korrekt om man är muslim eller pingstvän?”
Svenska kyrkan har ju blivit beskylld för att vara politiskt korrekt, när man tagit ställning i HBT-frågan efter de direktiv som fattats politiskt. Nu senast har det skett när man fattat beslut om att viga samkönade.

Det är ruggigt med sådana exempel som radioprogrammet Kaliber presenterade, men det är ännu ruggigare att en del frikyrkor fortfarande har en diskriminerande uppfattning om homosexuella, och om hur dessa skall bemötas. De beskrivna exemplen är inte alls svåra att förstå. När man framhåller att homosexuella är den största faran för vårt samhälle, så bäddar man för extrema former av religiös tro som i sin tur får skrämmande följder.

Om det är äktenskapet mellan man och kvinna som är idealet, så får vi inte blunda för att det finns grupper av kristna som i extrema fall är uteslutna ur den kristna gemenskapen därför att man avviker från idealet. De flesta vigslar som förrättas i alla kristna kyrkor i Sverige sker mellan man och kvinna, men om det finns en grupp människor liten eller stor, som faller utanför detta ideal, så har Svenska kyrkan gått före och visat vägen för hur vi ska bemöta dessa.

Menar pastor Hedin att det är omöjligt att vara katolik, pingstvän eller muslim och samtidigt värna demokratiska värden och principer? Det skulle ju i så fall innebära att man medvetet bryter mot lagen. Det kan han väl inte mena. Frågan ställes utan att han själv ger ett entydigt svar. Det är kanske meningen att läsaren skall finna det rätta svaret.

Jag har inte upptäckt någon förändring i attityden mot HBT-personer i Frikyrkan. Det anses fortfarande vara synd att vara homosexuell.

Vattendelaren mellan reaktionärer och progressiva går definitivt inte vid HBT-frågan. Nej den går vid frågan om mänskliga rättigheter, anser jag. Om vi har lärt oss så litet om Jesu undervisning och om hur vi skall bemöta vår nästa, så behöver vi pröva oss igen inför det kärleksbud som han gav oss att följa.

Utövande av det som Hedin kallar för lekmannaexorcism är vare sig nytt eller ovanligt. Jag noterar ändå med tillfredsställelse att pastor Hedin tyckte att upplevelsen var ruggig. Önskvärt hade varit att han varit något tydligare i uppfattningen om hur man bemöter HBT-personer och om det finns vilja till attitydförändring. I annat fall kan jag inte förstå varför Hedin tyckte att det var ruggigt.

http://rolferic.blogspot.com/2009/10/fragor-som-splittrar-svenska-kyrkan.html

12 kommentarer:

 1. Kommer inte ihåg om jag frågat dig förr, men tycker du det är rätt med samkönade äktenskap? (jag är nog ganska starkt emot).

  SvaraRadera
 2. Vad jag tycker är inte det viktigaste i den här frågan, däremot hur jag förhåller mig till det beslut som fattats utan att jag medverkat därtill. Att försöka förstå den långa debatt och det ingående samtalet som under många år förts inim Svenska kyrkan i den här frågan, som lett fram till detta beslut. Det var verkligen inte så som många elakt beskyllt Svenska kyrkan ett beslut som fattades hastigt efter politisk påtryckning. Min artikel handlar om hur vi bemöter dem som vill leva i ett samkönat parförhållande. Där tycker jag att deras önskemål måste bemötas med respekt. Alla människor är lika mycket värda oavsett ras eller läggning. Om du själv vore homosexuell och levde tillsammans med en människa av samma kön, kanske du skulle se saken annorlunda. Det handlar om att acceptera och bekräfta en annan människa.

  SvaraRadera
 3. Som Du vet så läser jag emellanåt vad Du har skrivit, men det är svårt att förstå hur Du ser på kristen tro och vad den grundar sig på.
  Är inte Bibeln, Guds ord det som är utslagsgivande i fråga om avvikelser i det mänskliga beteendet? Det står klart och tydligt beskrivet vilken syn Gud har på ett homosexuellt leverne!......Har Du inte läst det?
  När det gäller syndfullhet, som vi alla är behäftade med, så länge den här världen tillåts att existera, så är det synden som skall fördömas inte människan. Det kommer att ta ettusen år för människorna att uppnå ett fullkomligt liv, men inte ens då är det eviga livet helt tryggat. Då skall Djävulen,som varit bunden i avgrunden släppas lös för att pröva de fullkomliga människorna!
  Inte finns det någon möjlighet att klara sig då om man inte har byggt upp en fullständig tillit till sin Skapare och Livgivare!
  Den här världen är då borta för längesedan, så varför ägna tid till den, när vi som kristna borde ägna all vår tid till att hjälpa människor förstå vad som är Guds vilja?
  Denna världens gud har förblindat de icke troendes sinnen för att de inte skall kunna se det upplysande ljuset från de härliga goda nyheterna om Kristus, som är guds avbild, inte skall stråla igenom. 2 Korintierna 4:4.
  Det medel som han, alltså Satan använder för detta sitt syfte, skulle det då inte klassas som falsk religion?
  Den kan han locka de allra flesta på villovägar med! Men inte många till bekännelsen kristna märker något av det heller!
  Jesus som vårt stora föredöme visar vägen til sin himelske Fader och hjälper oss att kunna leva i ett godkänt förhållande till dem.
  Det innebär att lära känna Gud och vad Hans vilja är och sedan välja att tjäna Hans rikes intressen på jorden!
  Rätta mig om Du tycker att jag har fel!
  Vi måste väl hjälpa människor att bli försonade med Gud inte att försöka förändra den här världen! Har kanske inte hållit mig till ämnet men det handlar om kristendom i alla fall!

  SvaraRadera
 4. Jag ber dig Maria att i fortsättningen skriva kortfattat och inte göra för stora utvikningar ifrån ämnet. Då blir dialogen genast mera givande. Om du läst Sten-Gunnar Hedins Gästkrönika i Dagen och hans reaktion på det ruggiga som hände en homosexuell person, så kanske du förstår lite bättre orsaken till vad jag skrivit. Jo, Bibeln ger oss riktlinjer för hur vi skall leva. Där står att vi framför allt skall älska våra medmänniskor och innesluta dem i vår kristna gemenskap. Eller gällde det bara några få utvalda? Det kan du väl inte mena? Du skriver att jag skall rätta dig om du har fel. Varken du eller jag har enbart rätt eller fel, men vi ser endels. Så jag avstår därför ifrån det meningslösa i att rätta dig. Vill du bli rättad? Det tror jag inte. Men du vill säkert få en ökad förståelse för sanningar du än så länge bara har sett en liten skymt av.

  SvaraRadera
 5. Skall försöka bättra mig...men att läsa vad de som förespråkar frireligiositet yttrar sig om,
  anser jag mig inte behöva.
  Jag vet på vilken Gud jag tror och litar helt på Hans andliga verksamhet på jorden.
  De som skall regera i Guds kungarike tillsammans med Kristus är utvalda. Undersåtarna till denna himmelska regering är nu fullt igång med att samlas in!
  De är inte utvalda men har möjlighet att genom hjälp och vägledning och sin egen fria vilja
  få vara med i Guds nya värld!
  Om jag har fel, vill jag bli rättad.
  Sanningar som är förbundna med Guds ord är värda att söka efter! Och för min del står de att finna i tidskrifterna Vakttornet och Vakna!
  Av hjärtat kan jag rekommendera dem därför att
  dess innehåll består av den andliga föda vi behöver för att stärka oss mot världens alla påtryckningar att vända ryggen åt Gud!

  SvaraRadera
 6. Om du inte vill sätta dig in i den fråga det rör sig om vill jag inte att du kommenterar över huvud taget. Det får du lov att respektera. Vidare kommentarer från dig i just den här frågan kommer jag att avvisa. Du är välkommen åter, men endast efter de villkor som du med normalintelligens borde förstå.

  SvaraRadera
 7. Ja inte kan man väl välsigna samkönat i kyrkan. Det om inte annat kan man väl tycka.

  Men fattar nog vad du är ute efter, du verkar vara liberalkristen och betona detta med att kärleksbudskapet övervinner allt, det finns många numera som säger så. För mig är det viktigaste vad Gud tycker. Jag är väl rädd för att behaga människor framför Gud om man säger så.

  Du har ett starkt argument i kärleksbudskapet tror jag. Men jag blir ändå förvirrad, tänker t.ex. på Mark 7:11 (det där om korban), ja alltså att man struntar i Guds bud för andra ting.

  Sen kommer du alltid och säger till folk att "De inte vet nåt helt säkert" och därför inte borde uttala sig. Och att vi inte vet nåt om himmel och helvete tror jag du nämnt nån gång, men hur kan du säga så? Du har nog förläst dig Rolf E. Har vi inte hört en massa om t.ex. himmel och helvete bl.a. genom traditionen. Men på senare tid i historien verkar det som om folk ifrågasätter allt mer och mer. Nä, håll det enkelt är nog min linje, barnasinne och allt det.

  Teologiska studier hit och dit, ska man komma fram till sanningen mer av dem? Nä jag tror inte det. Har redan läst mycket (som alla andra också har).

  Sen fattar jag inte varför du verkar vara så emot Jehovas Vittnen. För mig verkar de vara ganska harmlösa. Villolärare kan de säkert vara i vissa saker, men det är nog Pingstkyrkan också i andra saker kan jag tänka. Det verkar precis som om alla kristna samfund har en del av sanningen konstigt nog.

  /Hej.

  SvaraRadera
 8. Min käre vän Andreas! Jag blir faktiskt rörd av att du skriver och kommenterar i min blogg. Dina kommentarer talar för att du tycker liksom jag att det här är något viktigt vi försöker få klarhet i. Just därför har vi fattat pennan och skriver ner våra tankar. Detta är värdefullt när man kan mötas i respekt för varandras synpunkter. Jag hoppas att du inte uppfattade mitt svar till den förra kommentaren som arrogant. Jag menade verkligen att både din och min åsikt om hur huruvida det är rätt eller fel att viga samkönade i kyrkan inte har någon betydelse i själva frågan, eftersom det inte är vi som fattar besluten. Vi får tycka vad vi vill, men det förändrar inte det beslut som är fattat. Om man under en ganska lång tid bearbetat dessa frågor får man väl hoppas att de som har inflytande i Svenska kyrkan över dessa beslut inte alls är så oandliga och inkompetenta som de blivit beskyllda för. Det tror jag definitivt inte och att smutskasta präster och biskopar och dessutom Kyrkomötets alla representanter tycker jag inte är vår uppgift. Nej vår uppgift är att bedja för Svenska kyrkan att den får fortsätta att vara en plats dit de som felaktigt anses vara sekulariserade kan finna en öppen dörr. Där de som av en eller annan anledning blivit utfrysta ur andra kristna sammanhang kan hitta sin plats. Nog önskar väl både du och jag att så skall få ske. Varken du eller jag, åtminstone inte jag behöver viga. Jag har inte vigselrätt i alla fall. Om jag hade det så skulle jag ha möjlighet att avstå från att viga samkönade. Det är inte någon präst som tvingas till det mot sin vilja. Tycka får man göra skriver du. Javisst får man göra det och det skall man vara tacksam för, men det är också som du skriver att det viktigaste är vad Gud tycker. Problemet är dock att han har gett oss vårt förstånd för att vi skall söka efter hans vilja. Hans tankar är mycket högre än våra tankar och även hans vägar. Ibland tänker vi i harmoni med honom, men ofta hamnar vi utanför på grund av vår oförmåga, men det står att han skall leda våra tankar när vi går bedjande fram
  Du skriver att jag är liberalkristen. Om jag är detta vet jag inte. Jag uppfattar ofta detta som ett skällsord. Det är synd tycker jag. Det är även min önskan att behaga min Herre och Mästare Jesus Kristus i första hand. Men jag misslyckas säkert med det många gånger.

  Det verkar ändå så att du har läst ganska mycket av det jag skrivit när du skriver att jag kommer till folk och säger att de inte vet nåt helt säkert.. Det stämmer nog att jag ibland skriver så, eftersom jag inser att vår kunskap är ett styckverk. Tvärsäker kan man aldrig bli på något, men man kan få en inre visshet och känna sig lugn i förvissningen att Gud leder. Det är spännande att vara på väg emot det som är fullkomligt och att få ta ett steg i taget. Jag tror på helvetet men jag predikar inte om det. Helvetet finns på jorden, men i Jesu försoning finns räddningen. Gud har inte bestämt någon till att drabbas av vreden utan till att vinna frälsning-räddning. Helvetet är ondskans destinationsplats, absolut inte människans. Det är min tro, även om du anser mig vara förläst.

  Till sist. Varför tror du att jag verkar vara emot Jehovas vittnen?. Har du inte sett min och Maria dialog . Jag har flera gånger betygat min respekt för den nitälskan hon visar i vittnesbörd och handling

  Tack Andreas! Hoppas att vi kan mötas igen och dela våra tankar. Vi ser endels både du och jag, men vi kan mötas i respekt utan att någon av oss skall ta illa upp.

  SvaraRadera
 9. Bästa Maria! Andreas har tolkat min tidigare kommentar så att han tror att jag har något emot Jehovas vittnen. Det hoppas jag inte att du tror. Min gemenskap med Gud beror inte på något kristet samfund eller på någan religiös organisation. Det är en personlig relation mellan Jesus och mig. Den gemenskapen vill jag gärna dela med alla som kan uppfatta den som äkta. Även med dig och med Andreas och andra som medverkar på min blogg. I Kristus är vi ett. Han är huvudet och vi får av nåd vara lemmar i en och samma kropp. Guds universella församling, som saknar gränser.

  SvaraRadera
 10. Ja tack för svar i alla fall. Var beredd på en utskällning hi hi.

  Vad gäller detta med t.ex. katoliker och Jehovas Vittnen, så har jag hört, tror jag, att vissa bloggar är rädda för att dessa samfund ska gå in på bloggar och föra propaganda för sin egen inriktning och därmed strida med bloggens inriktning, och därför vill de inte ha dem på sin blogg. Och det kan jag ju förstå på sätt och vis.

  SvaraRadera
 11. Andreas! Om du jämför mina bloggar med andra så upptäcker du att jag har en annan debatt-teknik. Men hör du min vän, varför skriver du till mig för att jag skall skälla på dig. Det är väl inte juste.

  SvaraRadera
 12. Andreas och Maria! Tyvärr har jag avvisat era senaste kommentarer. De är helt irrelevanta i ämnet. I och med den här kommentarer sätter jag punkt för vidare kommentarer i just den här artikeln. Den är inte aktuell längre. Flera kommentarer i just denna fråga kommer jag att avvisa om de inte är så intressanta att jag anser att de bör publiceras. Dessutom återkommer jag kanske till ämnet om debatten blossar upp på nytt. Om ni då vill deltaga ber jag er kliva ner ifrån fariséernas läktare och blanda er med vanliga ofullkomliga syndare. Jesus är syndares vän. Han godtar inte hycklare som anser sig vara bättre än andra. Detta får bli mitt slutord i ämnet.

  SvaraRadera