Twingly statistik

onsdag 30 juni 2010

Vad är syftet med det ekumeniska manifestet i tidningen Dagen?

Vem är jag som vågar ifrågasätta 14 ledande personers vilja till ett ekumeniskt manifest i tidningen Dagen. Lägg märke till att fyra av de fjorton kommer från Uppsala. Tyvärr finner jag inte någon av de ledande från Svenska kyrkan med. Är det en maktdemonstration, en pakt mot dem som inte delar uppfattningen i en del av manifestets frågor

Jag har skrivit om detta tidigare hur man sluter sig samman i en pakt som underkänner Svenska kyrkan, ja man går så långt i vissa fall så att man vill att Svenska kyrkan ska krackelera. Läs min artikel om detta här.De tre kristna ledare som skrivit dokumentet är Anders Arborelius, Sten Gunnar Hedin och Stefan Gustavsson. De menar att det måste finnas en tydlig skillnad mellan stat och samhälle. Egentligen förstår jag inte riktigt vad de menar. Är inte Svenska kyrkan skild från staten? Den har inte möjlighet att forma de politiska besluten i Staten lika litet som Staten genom sina politiker har möjlighet att forma kyrkan.

Att kyrkan skildes från Staten har inte gjort vårt land mer eller mindre kristet. Så länge kyrkan inte har något politiskt inflytande i samhället, så är samhället sekulariserat. Den tiden är för länge sedan förbi då Kyrkan utövade ett politiskt inflytande över folket. De länder och samhällen som fortfarande styrs av religioner uppvisar inga önskvärda resultat när det gäller värderingar och människosyn. Ansvaret för sanningarna om människovärde och försvar av svaga och skyddslösa får inte bli tomma hycklande ord i ett manifest som inte har rum för alla.

Jag tycker att det är viktigt att hålla isär religion och politik. Den kristendom som påverkat oss i värderingar och traditioner i mera än 2000 år skall vi givetvis vara mycket rädda om, men den kan inte stå över demokratin.

Kyrkan kan inte och bör inte vara styrande i politiken, men de kristna värderingarna skall alltid finnas med.

Just därför kan inte Bibeln, Koranen eller någon annan religiös urkund få styra över demokratiska beslut. I Samhället finns kyrkan och möjligen andra byggnader för andra religioner, men i allt är det friheten som skall råda. Kyrkan får aldrig bli en maktstruktur i samhället
Artikeln i Dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar