Twingly statistik

söndag 27 juni 2010

Teologisk grumlighet

Man tror knappt att det är sant när man inser att politiken, det vill säga de högerextremistiska, människofientliga och fundamentalistiska åsikterna har fått så starkt fäste i Pingströrelsen. De allra flesta kära vännerna i Pingströrelsen har inte en aning om vad som pågår eftersom många fortfarande saknar internet och inte kan få den information som behövs för att inse hur denna andliga besmittelse pågår. De som följer debatten i exempelvis tidningen Dagen kan i stället bli allmänt förvirrade av den polarisering som där förekommer. Det är nämligen svårt att där få en bestämd uppfattning om vilken linje man för tillfället skall följa.

När pastorer och ledare främst för Livets Ord ägnar mer tid till att försvara staten Israel som bryter mot folkrätten och att sprida sionistisk propaganda än att förkunna Guds ord, så fylls mitt hjärta av sorg. Det är en högmodsande som är så kuslig så jag ryser inför den. Den måste helt enkelt avslöjas.

Jag beundrar dig Egon
för att Du fortsätter att ge oss den information vi så väl behöver, trots att du blir beskylld för att vara vänsterorienterad. Det behöver du i så fall inte skämmas för.

När man använder en bok som bygger på en villolära som etablerades på 1800-talet, den så kallade ”Darbyismen” som stöd för en vilseledande förkunnelse måste vi få lov att reagera.

Vad är ersättningsteologi för något? Vem har uppfunnit det begreppet. Det finns i alla fall inte i Bibeln. Det finns inget som kan ersätta den sanna läran, men om man kallar det som står i Romarbrevets elfte kapitel för ersättningsteologi så är man ute på hal is när man samtidigt vill försvara tron på Guds Ord. Det nya förbundets folk- som vi ibland kallar det andliga Israel – är naturligtvis inte staten Israel. Det är inte heller det judiska folket. Det andliga Israel omfattar alla som tror på Herren Jesus. Se Romarbrevet 9:6-33 ”Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel……”

Läs mina kommentarer till Lewi Pethrus bok Jesus kommer här:

"Den bok jag här vill kommentera är författad år 1912 av Pastor Lewi Pethrus, grundare till den svenska Pingströrelsen. Från ledande håll i Pingströrelsen har jag fått veta att det som format många pingstvänners bibelsyn om den yttersta tiden är just denna bok. Denna bibelsyn bejakas även av Oasrörelsen och andra väckelsekristna rörelser.
Det är ju mycket anmärkningsvärt att en bok skriven under 1900-talets början kan vara vägledande för oss som lever år 2010, då historien har visat oss att så mycket blivit förändrat.

Lewi Pethrus som var född 1884, skrev redan i sitt företal till boken att han varit tveksam till att ge ut den på grund av sin avsaknad av teologisk utbildning, men att hans åhörare enträget uppmanat honom till det.. Han var inte fyllda trettio år när boken skrevs. Vid bedömningen av innehållet måste man förstå att författarens världsbild och teologi präglades av dåtida förhållanden. Han visste troligtvis mycket litet om den katolska och ortodoxa kyrkans skuld till de judeförföljelser som skett i Europas historia. Den förfärliga myten om judarna och deras roll i världshistorien var ännu inte känd. Den skapades först efter Tysklands förnedring efter första världskriget. Adolf Hitler som var född år 1889 hade ännu inte trätt fram på världshistoriens arena.

I denna spektakulära teologi kan man möjligen ana det dilemma som hans senare utveckling sökte finna lösningen på, genom det förhastade och oreserverade stödet till det politiska projekt som blev staten Israel.

Innehållet i boken ”Jesus kommer” är färgat av Darbyismen. L.P. hade precis som många andra bibellärare över hela västvärlden tagit intryck av denna eskatologi och var således inte ensam om sin uppfattning. .

FORTSÄTTNING HÄR

”Uppfattningen att den kristna församlingen ersatt Israel och att judarna satts åt sidan- det som kallas ersättningsteologi- har aldrig varit huvudfåran inom väckelsefromheten.” ( skriver Göran Lennartsson i tidningen Dagen) Att vi läser och tolkar Romarbrevet 9 – 11 så olika förvånar mig inte minst om det är sant att så sker även i den katolska kyrkan, vilket i och för sig inte försvarar någonting. Att bli beskylld för att vara antisemit för att ha sådana åsikter är oanständigt

Jag har aldrig sagt att judarna är satta åt sidan. Både judar och hedningar tillhör det nya förbundets folk redan nu. Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits (Ef.3:11-21) "Han har gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren." (Observera att meningen står i perfekt och inte i futurum) När det står att en del av israeliterna är förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet, så tror jag att detta innebär att de är inneslutna i Guds nya förbund. Hur Gud själv tänker när det subjektiva bejakandet saknas oroar mig inte. Guds nåd varar från släkte till släkte och övergår allt förstånd! (De sista meningarna insatta efter samtal i ämnet med en god vän.)
Gud har inte förskjutit sitt folk skriver Paulus. Gud utesluter inte människor, men han innesluter dem som vill tillhöra honom.
Så här skriver en god vän till mig:
"Frälsningsvisshet är för mig en subjektiv upplevelse av Guds närhet. Om den troende juden upplever Guds närhet på annat sätt så accepterar jag det som dennes subjektiva upplevelse. Vi har alla kallelsen att leva rättfärigt inför Gud utan att bli självrättfärdiga"
Artikeln i Dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar