Twingly statistik

tisdag 29 juni 2010

Min teologi

"Räkna med Gud, ty han gör det möjliga möjligt." I med och motgång, i upp och nedgång. I mörker såväl som i ljus. En del räknar med det omöjliga vad det nu ska vara bra för. Jag är så tacksam för de möjligheter som Gud ger oss i livet. Sjukvårdens möjligheter. Läkarnas möjligheter. Livets möjligheter. Gud använder allt och vi får därför lita på honom i både liv och död. "Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet. Ingen nöd och ingen lycka, skall utur hans hand dem rycka.Han, vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner..."
Detta innebär inte att vi får allt som vi beder om. Om detta vore möjligt skulle Gud upphöra att vara Gud. Bortskämda barn som tror att det skulle vara bra om vi fick som vi ville. Det vi får är goda gåvor. Det han ger leder till vårt sanna väl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar