Twingly statistik

fredag 8 februari 2013

Guds Israel eller staten Israel


Han underkänner således dem som har en avvikande uppfattning än den han själv har. Det är verkligen ledsamt att läsa sådant. Jag vill bara citera några bibelord som stöd för min tro, att Israel givetvis har en betydelsefull roll, men att det handlar om något helt annat än den nuvarande staten Israel. Mitt citat är ett utdrag ur boken ”Ekumenismen och Bibeln sidan 24 av David Hedegård":
”Nya testamentet lär oss att det finns ett intimt samband mellan det gammaltestamentliga Israel och den nytestamentliga församlingen. De som tror på Kristus kallas nu ”Guds Israel”, Gal.6:16, oavsett om de av födelsen är israeliter eller hedningar. Ty den sanne israeliten är nu den som tror på Kristus. ”Den är inte jude, som är det i utvärtes måtto…nej den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker genom Anden, inte genom bokstaven.” (Rom.2:28) Och i Rom. 11 säges det, att en hedning, som kommit till tro på Kristus, blivit inympad i Israels ädla olivträd. Den sanne Israeliten är alltså nu den som tror på Kristus, och en hedning, som tror på Kristus har blivit inympad i Israel.”

Hörde David Hedegård och aposteln Paulus till de okunniga som Stanley Sjöberg hänvisar till? Jag tycker att han borde använda ett annat ordval mot dem som absolut inte kan tolka Bibelordet så som han gör.  Jag har tidigare skrivit  artiklar i Ökenkällan och det skulle vara bra med ett tankeutbyte om de här frågorna, eftersom det i dag råder så stor förvirring i de här frågorna:

2 kommentarer:

  1. Varmt tack för ditt inlägg från David Hedegård om vem som är "sann Isralit" sådan information är viktig i dag.

    SvaraRadera
  2. Välkommen Biskop Kyrillos och tack för kommentar! Det skulle vara värdefullt för mig att få veta hur man på ett ödmjukt sätt ska kunna förmedla sådan information i en tid då det finns så mycket villfarelse och okunnighet. Tacksam för hjälp!

    SvaraRadera