Twingly statistik

lördag 23 februari 2013

Debatt om bibelsyn, tydlighet och respekt


Jag tycker inte att det är nödvändigt att betona att bibelsynen delar svensk kristenhet. När man i Dagen formulerar sig så här: "Därför bråkar vi om hur Bibeln ska läsas." , så skapas ett löjets skimmer över frågan, som ger felaktiga signaler till dem som inte vill tro på oss. Om vi behöver varandra måste vi också visa tillbörlig respekt för de olika åsikter som absolut inte är de som skall bestämma inriktningen av kyrkans ledning. Det finns trosfrågor som vi delar som har mycket större betydelse. Kyrkan är inte en åsiktsgemenskap. Om vi älskar varandra har vi fördrag med att åsikterna kan vara delade. Men älskar vi läran mer än livet så kommer vi bara att se vilka fel som finns hos dem som inte tänker likadant. Så får det inte bli! Kyrkan är en trosgemenskap som måste frigöra sig från allt maktbegär och all politisk och religiös fundamentalistisk styrning
Vi behöver samtala i all ödmjukhet om det här. Jag menar inte att jag har ett självklart svar på frågorna. Det handlar mer om hur jag tolkar och om jag är villig att bryta tankemönster som grundar sig på fördomar. Bibeln förlorar inte på det. Guds Ord står fast i alla tider.
Jag undrar vad det är som styr oss när vi ställer frågorna "Så här säger Bibeln" eller "Så här säger inte Bibeln"
Kan vår tidigare erfarenhet av misstag i tolkningsfrågor vara till hjälp eller är vi låsta i nuläget? Är de frågor som nu är aktuella värda en splittring?
Vi borde ha viktigare angelägenheter att ägna oss åt än just tolkningsfrågor, som gör att många förlorar tron på värdigheten. Tacksam för kommentarer på det jag skrivit!!
 Debatten fortsätter i tidningen Dagen på ledarplats: "TYDLIGHET OCH RESPEKT - LEDORD FÖR DIALOG"

Ur boken 12 steg för hopplösa – Livsförändring på djupet. av Olle Carlsson:
”Ingen äger sanningen om Gud..
Ett skäl till att det kan vara svårt att tro på en högre kraft är att det finns så många religioner, trosuppfattningar och andliga strömningar. Om nu Gud finns- varför skulle just min eller din religion vara den rätta vägen? Det skulle vara osannolikt om just mitt religiösa sammanhang är Guds klockrena träff på jorden. Det är en relevant fråga som jag tror att många ställer sig. En väg till förståelse för hur olika trosuppfattningar kan leva är den andliga riktning som kallas för mystiken. Det är en strömning som finns inom alla religioner och samtidigt upphäver religionernas motsättningar – utan att blanda ihop deras särarter. Mystiken uppmanar oss att släppa taget om våra uppfattningar och åsikter om Gud. En högre kraft är ingenting att diskutera- utan någonting som vi i stället ska öppna oss för med alla våra sinnen i bön och meditation. En andlig verklighet bortom ord och diskussioner (Min markering).
Någonting vi endast kan samtala om med ödmjukhet, försiktighet, kärlek och respekt. Vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt, och så länge en religion eller ett samfund menar sig ha monopol på sanningen om Gud kan inget verkligt möte äga rum.”
Är du och jag beredda att släppa taget om våra uppfattningar om Gud för att uppleva den kraft som låter sig finnas när vi söker honom? Gud är inte långt borta från oss, men vi är ofta någon annanstans.
” (slut citat)
 Jag skulle vilja ha ett ärligt svar av alla som tvärsäkert påstår att man kan ha monopol på sanningen om Gud precis som i Dagenartikeln:
"Kristen tro gör anspråk på att ensam sitta inne med sanningen. Det finns bara en Gud och endast en väg till honom, den som går genom Jesus Kristus. I andra religioner kan skärvor av sanningen finnas. Deras etiska förhållningssätt och de levnadsregler de står för motsvarar inte sällan mer eller mindre den kristna trons. Även den vars livsåskådning går ut på att förneka alla former av religion kan vara en bra människa som gör mycket gott för andra. Men i grunden har alla fel som förnekar den monopolställning på livsåskådningsmarknaden som den treenige Guden vid tidens slut kommer att uppnå.
Just så kaxigt har vi med stöd i Bibeln rätt att uttala oss, med en tydlighet som tangerar eller till och med överskrider smärtgränsen"

Läs även: Kan man bli salig på sin egen tro


7 kommentarer:

 1. Hej Rolf!

  Du och jag har kanske inte samma bibelsyn, jag ser snarare Bibeln som människors ord om Gud - med alla de fel och brister det ”riskerar” att medföra - än som Guds ord.

  Men jag delar Din åsikt om att ”vi behöver samtala i all ödmjukhet om det här”, och uppskattar anslaget i detta blogginlägg.

  Det är onekligen en klargörande och avslöjande - läsning som Dagenredaktionen har att bjuda på:

  ”...i grunden har alla fel som förnekar den monopolställning på livsåskådningsmarknaden som den treenige Guden vid tidens slut kommer att uppnå.”

  Olle Carlsson (tack Rolf för att Du lyfter fram denna text, jag har inte läst boken) har en annan attityd: ”...så länge en religion eller ett samfund menar sig ha monopol på sanningen om Gud kan inget verkligt möte äga rum.”

  Nej, exakt så. Men frågan är om det är det Dagenredaktionen eftersträvar. I klubbar för inbördes beundran brukar det vara annat som gäller.

  ”...älskar vi läran mer än livet så kommer vi bara att se vilka fel som finns hos dem som inte tänker likadant.”

  Låter ganska tråkigt.

  Mitt tips är: Välj livet! Och därmed ödmjukheten, öppenheten och nyfikenheten.

  Allt gott!

  SvaraRadera
 2. Borde det rimligtvis inte vara så att, precis som levern, hjärtat, lungorna, och andra organ i kroppen är skilda åt i existens och funktion, och ändå förenade och samverkande genom kroppens nervsystem, så kommer det även att upptäckas att religionernas funktioner ändå växelverkar och är anpassade av ett väldigt system som kan kallas alltet.

  SvaraRadera
 3. Hej Håkan!

  Hjärtligt välkommen till Ökenkällan. Tack för din kommentar. Vi är överens om att ödmjukheten, öppenheten och nyfikenheten kan få vara ledord när det gäller de här frågorna. Hoppas att du vill återkomma och dela med dig av dina tankar. Bibeln är skriven av människor med risk för fel och brister, men människor har skrivit dessa ord inspirerade av Gud.. Livet är precis som du skriver viktigare än läran, även om det ena inte behöver utesluta det andra. En högre kraft är ingenting att diskutera skriver Olle C, utan någonting som vi i stället ska öppna oss för med alla våra sinnen i bön och meditation. Jag har läst Olle Carlssons bok. ”12 steg för hopplösa-Livsförändring på djupet.” Den kan jag verkligen rekommendera

  SvaraRadera
 4. Hej Erik B!
  Hjärtligt välkommen till Ökenkällan. Tack för din kommentar. Jag försöker att förstå vad du menar. Du får gärna berätta varifrån du hämtar de här tankarna

  SvaraRadera
 5. ”Men i grunden har alla fel som förnekar den monopolställning på livsåskådningsmarknaden som den treenige Guden vid tidens slut kommer att uppnå.”

  Många har blivit upprörda över den här meningen i Dagenartikeln, men om man läser den noga så handlar det ju inte om monopolställning över någon absolut sanning just nu. Det är ju först vid tidens slut som Gud kommer att visa hela mänskligheten vad som var rätt eller fel av det vi trodde. Då råder inte längre några delade meningar

  SvaraRadera
 6. ”Men i grunden HAR (inte "kommer att få", min anmärkning) ALLA FEL som förnekar den monopolställning på livsåskådningsmarknaden som den treenige Guden vid tidens slut kommer att uppnå.”

  (Mina markeringar med stora bokstäver.)

  Eftersom den treenige Guden enligt Dagen-redaktionen OBÖNHÖRLIGEN (ursäkta uttrycket...) KOMMER ATT uppnå denna monopolställning vid tidens slut, har Han den då inte redan idag?

  Definitionsfråga kanske, och av underordnad betydelse i sammanhanget.

  Dagens redaktion gör dock tveklöst sina anspråk på att ha SANNINGEN - på att helt enkelt ha RÄTT - redan IDAG.

  Vilket uttrycks (över-)tydligt i ovanstående citat, liksom i hela Dagen-artikeln, faktiskt.

  Så nog finns det anledning att uppröras (även) över den mening Du citerar...

  Undertecknad tillhör dock sannolikt inte de mest upprörda - jag är luttrad efter ett antal år på Livets Ord i slutet på 80-talet...:)

  I Din avslutande mening tror jag däremot att DU har rätt:

  "Det är ju först vid tidens slut som Gud kommer att visa hela mänskligheten vad som var rätt eller fel av det vi trodde. Då råder inte längre några delade meningar."

  SvaraRadera
 7. Håkan! Jag håller med dig i mycket och är själv upprörd över tidningen Dagens ”sanningsanspråk”, men jag försöker hela tiden tolka allt till det bästa. Det är ju inte ens säkert att jag har rätt i allt det jag tycker och tänker. Det här är ju frågor där vi inte kan ha ett tydligt svar. Vi kan bara ana vad som kommer att hända när vi står ansikte mot ansikte med Gud. Då är det bara nåd (=oförtjänt ynnest) som gäller. (tror jag)
  Det är ju självklart att inte alla har fel för att de har en avvikande tro. När vi bejakar mångfalden får vi en annan inställning. Jag har lärt mig mycket av mina tidigare misstag och jag lär mig hela tiden något nytt varje gång jag misslyckas med att uppfatta det rätta. Jag har också lärt mig mycket under min tid som kantor i Svenska kyrkan, som jag inte visste dessförinnan, men det är en längre historia. Vill du läsa min biografi så finns den här: http://www.rolferic.se/hararmittliv01.htm Så roligt att få dela tankar med dig. Jag tror att vi har mycket att säga till varandra. Kanske både sånt som är smärtsamt, men också sånt som hjälper. Fortsätt gärna kommentera på min blogg.

  SvaraRadera