Twingly statistik

onsdag 6 februari 2013

Israel, Guds egendomsfolk i Gamla och i Nya testamentet.


”Nya testamentet lär oss att det finns ett intimt samband mellan det gammaltestamentliga Israel och den nytestamentliga församlingen. De som tror på Kristus kallas nu ”Guds Israel”, Gal.6:16, oavsett om de av födelsen är israeliter eller hedningar. Ty den sanne israeliten är nu den som tror på Kristus. ”Den är inte jude, som är det i utvärtes måtto…nej den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker genom Anden, inte genom bokstaven.” (Rom.2:28) Och i Rom. 11 säges det, att en hedning, som kommit till tro på Kristus, blivit inympad i Israels ädla olivträd. Den sanne Israeliten är alltså nu den som tror på Kristus, och en hedning, som tror på Kristus har blivit inympad i Israel.”
(Ur David Hedegård: Ekumenismen och Bibeln sidan 24.)
Läs även mitt inlägg tidigare i ämnet: "Har Gud förskjutit Israel?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar