Twingly statistik

lördag 7 september 2013

Kyrkan och staten

Jag blir illa berörd när jag läser Stefan Gustavssonsdebattartikel i tidningen Dagen. Rubriken ger mig feberfrossa. "Ta Statskyrkan ända ner i graven." Vad menar han egentligen? Syftet med en sådan artikel kan inte vara att stärka kristendomen i vårt land. Jag undrar vad Lewi Pethrus skulle ha sagt om han levt i dag. Så här skrev han för länge sedan medan Svenska kyrkan fortfarande var Statskyrka: ”Skälen varför vi i Dagen intar en reserverad ställning mot kyrkans skiljande från staten är flera. Ja, det är så många, att vi för dagen inte har varken tid eller utrymme att angiva dem.
Vi fruktar, med ett ord sagt, att kristendomens sak i stort sett skulle förlora därpå..”
Att tvingas tävla om sina medlemmar som Stefan Gustavsson påstår kan väl inte vara något att eftersträva. Inte kan jag heller hålla med om att man i Svenska kyrkan har övergivit sitt uppdrag att förmedla huvudbudskapet i tron. Den fasta liturgi som finns i Svenska kyrkan är fortfarande ett bärande mönster för kristen tro i Sverige.”

Jag vill även hänvisa till följande artiklar i ämnet som jag publicerat i Ökenkällan tidigare:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar