Twingly statistik

onsdag 11 september 2013

Kyrkovalet 2013

Stefan Attefall betonar tisdag den 10 sept i tidningen Dagen att han inte vill hindra att engagerade socialdemokrater eller centerpartister engagerar sig politiskt i Svenska kyrkan, men han är upprörd över det nu rådande systemet och anser att de politiska partierna lämnar Svenska kyrkan.

LÄS ÄVEN DEN HÄR ARTIKELN I DAGEN: SVENSKA KYRKANS DEMOKRATISKA FÅNGENSKAP

Här följer en lista på partiobundna nomineringsgrupper:

 

FISK Fria liberaler i Svenska Kyrkan


När Folkpartiet efter Svenska kyrkans  skiljande från staten, beslutade att inte längre ställa upp i kyrkovalet bildade liberaler med kyrkligt intresse nätverket  FiSK, byggt på socialliberal ideologi.

POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 

är en nomineringsgrupp som ställer upp i kyrkliga val inom Svenska Kyrkan. POSK är organiserat genom stiftsföreningar som finns i alla 13 stift
Viktiga gemensamma frågor är avpolitiseringen av Svenska kyrkan,gudstjänsten i centrum och möjlighet att få vara förtroendevald i vilken församling man vill och i förlängningen också tillhöra vilken församling man vill. POSK vill också minska kostnaderna för Svenska kyrkans stora organisation och ändra valsystemet, från direkta val på alla nivåer, som det är nu, till direkta val på församlingsnivå och indirekt till övriga nivåer. Inom gruppen råder frihet för de enskilda förtroendevalda att rösta efter egen övertygelse, efter att detta är förankrat i den egna gruppen.


En levande kyrka


Frimodig kyrka 
är en nomineringsgrupp för kyrkliga val inom Svenska Kyrkan. Många inom Frimodig kyrka har tidigare varit engagerade inom POSK.
Frimodig kyrka startades 2005 och arbetar för att "Svenska kyrkan åter skall få en större hängivenhet till Jesus och en ökad kärlek till Bibeln ". Gruppen vill arbeta i "trohet mot Svenska Kyrkans bekännelse enligt kyrkoordningens portalparagraf (kapitel 1, § 1). 
En viktig fråga för gruppen är att Svenska Kyrkan ska avpolitiseras och att valen skall genomföras som i andra kyrkor utan inblandning av politiska partier. Frimodig kyrka anser att Svenska kyrkan inte har mandat utifrån Bibeln och Jesu egen undervisning att viga enkönade par, samt att Svenska kyrkan bör lämna ifrån sig vigselrätten

Öppen kyrka – en kyrka för alla (förkortad ÖKA)
är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp för kyrkliga val inom Svenska Kyrkan.ÖKA bildades våren 2001 i Göteborgs stift med ambition att vara ett tydligt, partipolitiskt obundet, alternativ som fullt ut stödjer Svenska kyrkans ordning om kvinnors och mäns lika tillträde till prästämbetet.[1]
Liksom i Frimodig kyrka har många medlemmar tidigare varit med i POSK, men Öppen kyrka har en betydligt liberalare politik. Bland annat har man tydligt tagit ställning för samkönade pars möjlighet att gifta sig i kyrkan. Gruppen vill också behålla vigselrätten och vill värna om balans mellan könen bland biskopar och präster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar