Twingly statistik

måndag 30 september 2013

Exkluderad eller inkluderad?

Församlingens roll debatteras just nu i tidningen Dagen. Är församlingsgemenskapen exkluderande eller inkluderande? Det råder tydligen delade meningar om detta. 

Å ena sidan menar man att: ”Jesus kräver total överlåtelse. Jesus lyfter inte fram ett attraktivt budskap, Han beräknar kostnader och talar om ett liv som kräver total överlåtelse och totalt engagemang”. 

Läs här vad pastor John van Dinther skriver om detta.

Å andra sidan menar Gunnar Swahn: ” Om idealbilden ska upprätthållas behöver jag, och många med mig, ifrågasätta om jag kvalar in i den skara som håller måttet. Men jag vill envist hålla fast vid tron att jag, liksom alla andra, får plats i Guds gemenskap genom nåd och inte genom min förträfflighet. Låt oss inbjuda andra som också vill tro på Guds nåd och sträva efter att leva efter Bibelns värderingar att dela vår brustna gemenskap även om de, liksom vi, inte till fullo lever upp till idealbilden.” 


Det beror således på vilken bild av Jesus jag har och hur min relation till honom ser ut. Jag tror inte att det finns någon människa, som håller måttet. Inte ens den som är totalt överlåten, om nu detta existerar.

Den Jesus jag tror på accepterar min kluvenhet. Han vet min svaghet, bräcklighet och skröplighet, men han vet också att jag vill hålla fast vid honom som min Frälsare, mitt enda hopp. Min Jesus är inte sträng mot mig. Han är mild och förlåtande.

Den församling jag tillhör är visserligen exklusiv på så sätt att den är Guds församling, uttagen ur världen, utkallad till ett uppdrag att inbjuda människor till evig gemenskap med Gud. Däremot är församlingen jag tillhör inkluderande, eller bör åtminstone vara det. Den utesluter inte människor. Det hör till en förgången tid. Vår församling har som motto: ”Att föra människor till Jesus genom kärleksfulla relationer.”

De som hävdar en radikal kristendom och menar sig vara trogna mot den bibliska sanningen är ofta hårda i sin skarpa argumentation, genom kraftiga fördömanden av människor som inte lever efter deras krav. De som omfattar en sådan församlingssyn accepterar inte vem som helst i sin gemenskap. Denna så kallade radikala kristendom är kärlekslös och hård och kväver lusten att följa Jesus. Ja den för människor bort ifrån Gud i stället för till Gud.

Aletheia skriver om inkluderande eller exkluderande församlingar  LÄS HÄR!

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar