Twingly statistik

lördag 21 juni 2014

Prestationsångest del 2

Herre vad tänkte du på, när du kallade mej, menade du att mitt liv skulle vittna om dig
nog kan du väl se att mänskorna ler åt en sådan lärjunge som jag
menade du att mitt liv skulle vittna om dig

Genom min själ som ett svärd går ett flammande ord Skapad av Gud till att vara hans avbild på jord.  Du måste förstå det kan inte gå för en sådan lärjunge som jag
Skapad av Gud till att vara hans avbild på jord

Hur ska jag svage bestå för Guds heliga krav. Mästare ge mig din kraft du som kallelsen gav
att mänskorna le låt undret dock ske med en sådan lärjunge som jag.
Mästare ge mig din kraft du som kallelsen gav. (Nils Bolander)

I mitt neurotiska liv har det funnits mycket av prestationsångest. Jag har varit rädd för att inte räcka till eller duga som jag är i mina egna eller andras ögon. Det har funnits tider då jag känt mig totalt utmattad. Då har jag ofta fått byta spår i livet för att överleva med hedern i behåll.

Mitt liv hade blivit mycket enklare om jag valt ett tillbakadragande liv. Jag hade sluppit många problem om jag lytt rådet jag fick när jag var ung, när man sa: ”Du borde hitta ett produktivt yrke” Vad är nu produktivitet i detta sammanhang? Om det är att göra karriär och tjäna mycket pengar, så valde jag en annan väg. Vem har sagt att livet skall vara enkelt och problemfritt för att vara meningsfullt?

Jag tror att det var Gud som kallade på mig, redan när jag var ung, för att jag skulle vittna om honom, precis så som Bolander beskriver det i ovanstående dikt. Jag fick det bekräftat på många olika sätt. Jag bad om tecken och jag fick svar på dessa böner. Det var omöjligt att tvivla och denna kallelsevisshet har jag burit med mig i hela mitt liv som en trygg grund för att det inte var mitt eget påhitt. Jag vet ju att jag fått särskilda gåvor att förvalta, men dessa gåvor är nedlagda i ett mycket bräckligt människokärl.
På olika sätt har jag fått använda mina gåvor och önskar att jag trots min svaghet även i fortsättningen så länge jag orkar ska få tjäna Gud. ”Mästare ge mig din kraft du som kallelsen gav.”

Om du vill veta att du lider av prestationsångest kan du göra ett enkelt test på den här sidan:

TEST; HAR DU PRESTATIONSÅNGEST?


SE ÄVEN MITT TIDIGARE INLÄGG I ÄMNET: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar