Twingly statistik

torsdag 22 april 2021

Gläd er alltid i Herren Sånger med texter ur Filipperbrevet

 Text och musik skapat ur Filipperbrevets texter av Rolf Ericson.: (Klicka på varje bild)Vid beställning av pärm med alla sångerna får innehållet kopieras. De sånger jag här publicerar får användas och kopieras med mitt tillstånd


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar