Twingly statistik

onsdag 21 april 2021

Tankar om Filipperbrevets 4:e kapitel efter Daniel Perssons bibelstudium


 

”Låt alla människor se hur fördragsamma ni är” står det i min bibelöversättning. Daniel läste: .”..hur vänliga ni är.”


Jag vet inte vilken översättning han läste ur, men när jag läser denna vers så är fördragsamhet och vänlighet inte särskilt synonyma, så här uppstår ett tankeproblem för mig.


Jag vill helt kort förklara vad jag menar. I det fjärde kapitlet skriver Paulus om tre personer som tillhörde församlingen. Euodia, Syntycke och Syzygos. De hade en sak gemensamt. De hade kämpat för evangeliet tillsammans med Paulus.


De var säkert överens om mycket. Trots detta hade det uppstått skilda meningar emellan dem som utifrån kunde bli till anstöt och skapa förvirring. I synnerhet som de var aktade personer och jag föreställer mig att de hade ett visst anseende.


Syzygos som här kallas för verklig vän fick uppdraget att hjälpa de två kvinnorna att bli eniga för Herrens skull. De skulle ha fördrag med varandra och visa varandra respekt för Herrens skull.


”Låt alla människor se hur fördragsamma ni är” skrev Paulus.


Denna fördragsamhet är en bristvara skulle jag vilja påstå, men den hör hemma i Guds församling.


Paulus skrev till församlingen i Korint: ”Om det finns ofördragsamhet och strid hos er, så har ni kvar er gamla natur och lever på vanligt människovis.”


Ett sådant beteende var på den tiden och är i vår tid också till skada för Guds verk. Ofördragsamhet hör inte hemma i Guds församling.


Vi behöver hjälp av den eller de som är våra verkliga vänner att utrota ofördragsamheten och visa varandra tillbörlig respekt. Detta leder till att vi blir eniga i det vi har fått kunskap om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar