Twingly statistik

söndag 4 oktober 2009

Änglarnas dag i kyrkan

Visst är det gulligt med rosa änglar och barn. I eftermiddag var vi på en liten tillställning där vi träffade en liten fyraårig flicka som var klädd som en ängel. Hon hade varit i kyrkan på familjegudstjänst. Jag frågade om hon hade sjungit i kyrkan. Nej det hade hon inte. Flickans mormor berättade att hon sovit under gudstjänsten. Jaha, tänkte jag, det kanske var lika bra det. Inte för att jag tror att prästen predikade så att barnen inget begrep, men texterna denna söndag är verkligen svåra att begripa och de är inte barnvänliga. Då är det inte heller så lätt för en präst att predika och utlägga texterna. Mikaelidagen är inte lämplig för familjegudstjänster.

Den präst jag lyssnade till kanske inte hade så många barn som åhörare, men vi vuxna har också svårt att förstå de här texterna. Jag undrar i mitt stilla sinne behöver vi förstå allt det som verkar så svårt i bibeln. För nog är det svårt att förstå texterna om striden som uppstod i himlen när Mikael och hans änglar stred mot draken och ..”när han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades till jorden och hans änglar störtades ner med honom.” Se Uppenbarelseboken 12:7-12 (Episteltexten)Vem har det fullständiga svaret på de svåra frågorna om himmel och helvete som vi läser om i dagens texter och hur mycket behöver vi egentligen begripa?
Visst kan vi tolka texterna, men vårt förhållningssätt till dem varierar. Bibelns bilder lämnar rum för oss att själva tänka och ta ställning till det vi läser.

När vi läser ”att kastas i den eviga elden.” förstår vi att det är ett bildspråk. Det kan inte tolkas bokstavligt och det är ledsamt att det finns de som gör det fortfarande, eftersom det skadar trovärdigheten för det kristna budskapet. ”Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden.” Matt. 18:7-10 (Evangelietexten) Det handlar om att avsky det onda och hålla fast vid det goda. Den helvetes eld som beskrives i texten finns här på jorden. Det behöver vi inga bevis för att förstå när vi dagligen bevittnar att ondskan accelererar. ”Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”
Upp 12:12 (Episteltexten)
Det finns ingen anledning till att tappa fattningen när vi ser allt detta som pågår
Det finns ett sätt att besegra det onda i den tid vi lever och det läser vi om i dagens episteltext: (Upp.12:7-12)
”De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.”
Detta hör till vår kristna tro. När vi bekänner tron på Jesus Kristus så åberopar vi den frälsning (räddning) han vann åt en hel värld, när han gav sitt liv och sitt blod för oss på Golgata kors.

Blodet blev Israels beskydd i gamla förbundets tid. Det var blod från lamm som slaktades. Blodet är vårt beskydd i nya förbundets tid. Hebr. 10:10. ”Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.”…..”Ty med ett enda offer har han (Jesus) för all framtid fullkomnat dem som blir helgade.”Vi kan aldrig segra i egen kraft, men när Jesus Kristus blir herre i våra liv så är det i honom som vi går segrande fram. Hela tiden beroende av blodets beskydd.

Vi förstår inte detta och har inget fullständigt svar på vad som skall ske efter detta liv. Det är när vi bekänner det som ”Anden stöder oss i vår svaghet” Rom 8:26.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar