Twingly statistik

söndag 18 oktober 2009

Frågor som splittrar Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har en betydelsefull roll i vårt land. Många oroas av den politiska styrning som sker och menar att kyrkan hellre borde styras av människor som är kyrkligt aktiva. Det finns en uppfattning att kyrkan blivit mera följsam mot staten, trots att den numera är skild från den. Ett exempel på detta är synen på samkönade äktenskap. Förslaget om äktenskap för homosexuella har bara varit aktuellt en kort tid. För ett år sedan sade kyrkan nej till det. När nu staten har ändrat uppfattning, så verkar det som kyrkan vill följa efter. Om homosexuellas ställning i kyrkan råder det inte någon tveksamhet, men i synen på vigsel mellan samkönade har man haft en alltför kort tid till dialog. Det är ju en lärofråga för kyrkan som borde vara fri ifrån all politisk styrning. Frågan får också konsekvenser för det ekumeniska klimatet mellan kyrkor och samfund. Besluten har fattats alltför snabbt och man har inte fört ett tillräckligt tydligt samtal mellan kyrkorna.

Trots detta ställer jag frågan: ”Är denna fråga värd så mycket uppmärksamhet som den fått?”
Kan vi tillåta oss att tolka frågan som en lärofråga, där vi respekterar olika uppfattningar om sakens betydelse? En annan lärofråga som orsakat så mycket strid och splittring är frågan om kvinnans ställning. Frågan om kvinnor som präster har vållat alltför stor splittring i Svenska kyrkan precis som frågan om samkönade äktenskap.

Det finns krafter som gärna håller dessa lärofrågar vid liv genom att gång på gång angripa Svenska kyrkan och kritisera den.

Här några citat från Ulf Ekmans blogg.

”Det verkar också som man inom Svenska kyrkan så gärna skulle vilja vara först med allt och internationell trendsättare. Istället kommer man att bli internationellt isolerad.”
(Trots detta vill Ekmans ha inflytande över Svenska kyrkan: Läs här)

”Nåväl, det finns stora och breda lager av kristna över hela världen som tänker annorlunda, som inte fallit till föga för en teologisk liberal agenda”
”Beslutet, som verkar har stora möjligheter att gå igenom i höstens kyrkomöte är skandalartat, ett stort avsteg från den sunda läran och något som kommer att få mycket allvarliga och skadliga konsekvenser för kyrka och frikyrka i vårt land.”
”Ärkebiskopen försvarar läronämndens bejakande av samkönade äktenskap, trots att den var splittrad. 6 biskopar reserverade sig. Wejryd menar att frågan är utredd och färdigtänkt och att den stämmer med Svenska kyrkans lära och bibelsyn. Flummigare än så kan man nog knappast uttala sig. Att det stämmer med bibelsynen hos valda delar av kyrkan stämmer naturligtvis men det innebär knappast att beslutet är teologiskt förankrat vare sig i Bibeln eller i Svenska kyrkans bekännelse.”

”Sekulariseringen har nog de flesta insett att den starkt påverkat kyrkorna till de sämre. Det innebär ju inte att inte samhället kan svänga i mer positiva ordalag ändå. Inte heller tror jag att vi kan blunda för negativa inslag i den verklighet vi lever i men med Herrens hjälp kan allting förändras men det sker inte per automatik.” (Slut citat Ulf Ekman)

Samtidigt som Ulf Ekman uttalar sig så kritiskt mot Svenska kyrkan menar han att vi behöver varandra. Om vi behöver varandra måste vi också visa tillbörlig respekt för de olika åsikter som absolut inte är de som skall bestämma inriktningen av kyrkans ledning. Det finns trosfrågor som vi delar som har mycket större betydelse. Kyrkan är inte en åsiktsgemenskap. Om vi älskar varandra har vi fördrag med att åsikterna kan vara delade. Men älskar vi läran mer än livet så kommer vi bara att se vilka fel som finns hos dem som inte tänker likadant. Så får det inte bli. Kyrkan är en trosgemenskap som måste frigöra sig från allt maktbegär och all politisk och religiös fundamentalistisk styrning. Svenska kyrkans roll för vårt land är viktig och alla splittringstendenser får vi be Gud bevara oss ifrån. Jag frågar vem vill splittra? Läs Bibeln där finns svaret.

DagenartikelFörsamlar firar beslut om homovigslar


I splittringens tid

8 kommentarer:

 1. En sympatisk betraktelse, som jag till viss del delar. Men även om det finns större frågor, tror jag det blir förödande för en kyrka att hela tiden ta ett steg tillbaka, så snart det bränner till. Om bibeln bara är sann i den utsträckning majoriteten av befolkningen håller med, blir det inte mycket kvar. Detta har f ö C S Lewis formulerat fint, t ex i sin bok Kan man vara kristen?

  SvaraRadera
 2. Välkommen till min blogg Quo wadis. Vi kanske behöver samtala i all ödmjukhet om det här. Jag menar inte att jag har ett självklart svar på de frågor som just nu debatteras så flitigt, men jag frågar dig: "Behöver det verkligen vara ett steg tillbaka?" Jag tror inte att det är en trendfråga där man följer majoriteten. Det handlar mer om hur vi tolkar och om vi är villiga att bryta tankemönster som grundar sig på fördomar. Bibeln förlorar inte på det. Guds Ord står fast i alla tider.

  SvaraRadera
 3. När jag nu läser artiklar om samkönade äktenskap, svämmas artiklarna över med kristna blogginlägg som beklagar det med argument "förfallet drabbar Guds ord" mm. Själv är jag inte "färdig" i dessa frågor. Men mycket har hänt hur vi tolkar frågor äktenskapet i kyrkorna. Rolf kan säkert erinra sig att en tid på skilsmässa var något fruktansvärt, omgifte omöjligt. Nu är det ok. Har bibelordet ändrats? på 30 år! eller vår tolkning?

  SvaraRadera
 4. Du skriver att du inte är färdig i dessa frågor. Det skall du vara tacksam för. Det finns inget värre än om man är färdig. Då har man anpassat sig och det står att vi inte skall anpassa oss. Detta innebär inte att vi inte skall förändras. Vi förändras hela tiden. Guds ord förändras inte, men vårt sätt att tolka Guds Ord förändras. Mitt förhållningssätt till Guds Ord är att glömma det som är bakom mig och sträcka mig mot det som ligger framför mig. Det finns frågor som är viktigare än frågan om samkönade äktenskap.

  SvaraRadera
 5. Jag undrar vad det är som styr oss när vi ställer frågorna "Så här säger Bibeln" eller "Så här säger inte Bibeln"
  Kan vår tidigare erfarenhet av misstag i tolkningsfrågor vara till hjälp eller är vi låsta i nuläget. Är de frågor som nu är aktuella värda en splittring? Kan någon svara?
  Vi borde ha viktigare angelägenheter att ägna oss åt än just tolkningsfrågor, som gör att många förlorar tron på värdigheten

  SvaraRadera
 6. Mycket intressant artikel. Vem är Bernt Jonsson? Förr i tiden sa man i Pingstväckelsen att man var både "fria och bibliska". Den "sanningen" ifrågasattes redan då. Vi är varken fria eller bibliska och inte heller felfria, men det måste vi leva med. Bibeln leder oss på rätta vägar, men bara som kartbok.

  SvaraRadera
 7. Jag tror det är min gode vän i Uppsala den förste följeslagaren i Palestina

  Missionskyrkan har genomfört gemensamma sorgegudstjänster med palestinska grupper vid flera tillfällen.
  - Nu fick vi en ny förfrågan för några dagar sedan. Vår ståndpunkt är att man måsta komma bort från våldet. Det är den enda lösningen och då känns det naturligt att hantera det i gemensam gudstjänst. Det är en signal om solidaritet och att vi kan samarbeta oavsett religioner, säger gudstjänstledare Bernt Jonsson.

  http://dessaminaminstabroder.blogspot.com/2009/01/solidariet.html


  http://www.aftonbladet.se/debatt/article2435850.ab

  SvaraRadera