Twingly statistik

fredag 9 oktober 2009

Sanningen om judars flykt från Sverige

Det finns ibland anledning att pröva trovärdiga tidningar när överdrivna påståenden bringar förvirring. Vart skall man vända sig? I den debatt som förekommit angående judars flykt från Sverige vände jag mig till Israels ambassad och fick ett mycket vänligt svar som säkert är korrekt. Eftersom jag tidigare skrivit om "påstådd antisemitism", så har jag fått en del antydningar om att det skulle finnas fog för att jag har fel i min bedömning att det är överdrivet. Låt mig därför delge er mitt brev till Israels ambassad och ett utdrag ur det svar jag fick därifrån.:

Borensberg 2009-10-07

Till Israels ambassad
Stockholm
Det pågår i dag en polariserad debatt i media där staten Israel står i blickpunkten. Det är väldigt svårt för mediakonsumenter att bilda en egen uppfattning om sanningshalten i allt som rapporteras. Jag har försökt att redogöra en del av min uppfattning på ett opartiskt sätt i följande artikel på min blogg http://rolferic.blogspot.com/2009/10/oro-for-pastadd-antisemitism-i-sverige.html

Att antisemitismen finns har jag ingen anledning att betvivla och självklart tar jag avstånd från alla antisemitiska tendenser.

Däremot har jag svårt att ta till mig uppfattningen att judar måste fly från Sverige. Om läget är så allvarligt bör också den uppfattningen stödjas från rätta källor. I annat fall äventyras trovärdigheten. Den artikel jag har svårt att förstå finns i den kristna tidningen Dagen och som källa finns Haaretz i Jerusalem. Kan man lita på Dagens reporter Arne Lapidus och det han skriver?

Det är av denna anledning jag skriver i förhoppning om att få veta den fullständiga sanningen från det håll där den rimligen bör finnas.

Det känns inte bra att ifrågasätta om man inte har tillit till den som rapporterar. Egna åsikter faller utanför värdigheten i ett så allvarligt påstående, att judar på grund av antisemitism måste fly från Sverige. Det förs i dag ett propagandakrig på Internet där man inte längre respekterar sanningen. Detta krig förs från båda sidor. En helt opartisk uppfattning kan jag inte begära att få, men kanske en vägledning till sanningshalten i de rykten som sprids om judars flykt från Sverige.

Med vänlig hälsning.
Högaktningsfullt
Rolf Ericson
Minkgatan 14
59029 Borensberg
Tel 0141-41617
rolfericson@boremail.com

Utdrag ur svar från Israels ambassad i Stockholm:

Det du nämner beträffande "flykt av judar från Sverige" kan det säkert förekomma i mindre skala, någon enstaka, men någon större immigrationsvåg av svenska judar har jag inte hört något om.”


HÄR NÅGRA INTRESSANTA LÄNKAR I ÄMNET:
Uppropet i Köpenhamn ljudlänk från Sveriges Radio

Kristen Sionistisk lobbying

Israeliska armén infiltreras av extremister TACK TILL JACOB ZETTERMAN FÖR DENNA VÄRDEFULLA INFORMATION OM DET SOM PÅGÅR. Mera av sådan information i tidningen Dagen efterlyses.

2 kommentarer:

 1. Ja du gör verkligen en uttömmande "research".
  Om att judar på grund av antisemitism måste fly från Sverige.

  Visst kan det förekomma att folk reagerar på halsband med Davidstjärnan runt halsen.
  Judendommen har samma symbol som staten Israel det är olyckligt när man sammanblandar en stat och en religion.

  Uppropet i Köpenhamn när judar och muslimer nu har gått ut i en gemensam kampanj är värt att ta efter i Sverige. Man vill visa att religionerna inte är i krig med varandra är bra. Vi skall fortsätta att reagera mot antisemitism så fort den dyker upp i Sverige,och försvara Sveriges judar, som är en är en del av Sverige och bidragit till vårt välstånd. De skall känna sig välkomnade här. Men samtidigt kan vi /bör vi reagera på när staten Israel bryter mot folkrätten, inte för att vi hatar staten Israel utan för att vi vill den och dess folk välgång och fred.

  Nu har de "kristna sionisterna" en annan agenda de vill ju att judarna skall utvandra till Israel citat" Därför stöder de judars invandring till Israel, och Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan, vilka anses ingå i Israel sådant det geografiskt beskrivs i Bibeln ".slut citat

  SvaraRadera
 2. Till nyinkomna besökare vill jag återigen visa det du skrev om Köpenhamnsuppropet:
  Citat" Ingen antisemitism och ingen islamofobi i vår stad! Så lyder uppropet I Köpenhamn när judar och muslimer nu har gått ut i en gemensam kampanj. Man vill visa att religionerna inte är i krig med varandra. Och man vänder sig mot övergrepp i Danmark som inträffat efter kriget i Gaza. Som när en ung palestinier sköt mot två judar i ett inköpscentrum i Odense. Mellanösternkonflikten får inte fortplanta sig till Danmark, resonerar ledarskapet för judiska och muslimska organisationer när de nu markerar samarbete i stället för konflikt." lyssna länk

  SvaraRadera