Twingly statistik

fredag 23 oktober 2009

Svenska kyrkans beslut

Beslutet som fattats av Kyrkomötet om att godkänna vigsel av homosexuella i kyrkan har skapat mycket oro bland många kristna. Åsikterna har varit delade och många är rädda att de i framtiden skall bli till skada för det ekumeniska samarbetet. Häromdagen fick jag ett brev från en vän som låtit sig påverkas av den oroväckande debatt som förts i denna fråga. Jag återger här vår dialog, där mina svar skrives med kursiv stil.
Svenska kyrkans trångmål – ett moraliskt självmål?
Rolf Ericson svarar signaturen oroad kristen. kursiv stil
Ibland kan det vara mycket svårt att ha en bestämd åsikt och hålla fast vid den.
Rolf:
Behöver man hålla fast vid en bestämd åsikt? Jag tycker att det borde vara mycket tillåtet att säga: Jag vet inte, har tyvärr inte ett färdigt svar.


När ens egna känslor, olika etiska överväganden, personliga hänsynstaganden, respekt för andra personers omdöme och andras beslut med stora återverkningar i andra människors liv ligger i vågskålen kan det kännas näst intill omöjligt veta vad som är rätt och fel.
Rolf:
Rätt och fel kommer vi alltid att göra. Det kan också bli fel när vi ingenting gör. Vi märker felen när de är gjorda och vi gör hela tiden nya fel, trots att vi vill göra rätt

Så är fallet när vi försöker finna ett etiskt hållbart ställningstagande till Svenska kyrkans nya trångmål. Skall vi låta våra präster fortsättningsvis axla uppdraget från staten att förrätta juridiskt bindande äktenskapliga vigslar, när staten förväntar sig att detta skall ske utan åtskillnad även för samkönade par?
Rolf:
Det är inte staten som ger kyrkan uppdraget att viga, men om kyrkan avstår från vigselrätten så tror jag att det är detsamma som att påskynda sekulariseringen. Intresset för kyrkliga vigslar har ökat och jag tror inte att problemet med vigsel av samkönade blir så stort, eftersom de utgör en minoritet. Trots detta är det ett framsteg att vi räknar med denna minoritet och inte utesluter eller diskriminerar dem. Så tycker jag är väl bäst att jag tillägger, men frågan är mycket viktig och man borde inte ha haft så bråttom med att fatta detta beslut.


Vi tror att kyrkan har Guds uppdrag att vara folkkyrka och därmed förmedla Guds kärleks vilja till alla i vårt land och tvekar samtidigt över dilemmat att hålla fast vid kyrkans läroskrifter eller nytolka Jesu Kristi kärleksbudskap. Är detta kärleksbudskap så överordnat alla andra bibelord att vi har lov att bortse de ställen i kyrkans läroskrifter som säger att äktenskapet är en av Gud välsignad och juridiskt bindande förening mellan man och kvinna?
Rolf:
Inga kärleksbudskap och inga läroskrifter skall vara överordnade för de beslut som fattas i kyrkan. Däremot skall de vara vägledande för de nytolkningar vi hela tiden måste göra. Detta kan inte vara fel, men risken att göra fel kvarstår hur vi än tolkar skriften. Tiden och vi förändras. Detta måste vi acceptera.

Om kyrkomötets majoritet väljer att bortse från läroskrifterna och därmed väljer att köra över minoritetens förslag att kyrkan skall avsäga sig vigselrätten på det att äktenskapet juridiskt enbart blir en civilrättslig angelägenhet, så förorsakar man en splittring inom kyrkan och enligt många även svårläkta sår i kristenheten.
Rolf:
Det ser ut som en del krafter verkar i den riktningen, men vi får verkligen hoppas att de inte lyckas med det. Som jag skrivit tidigare anser jag att Svenska kyrkan har en betydelsefull roll i vårt land. Därför behöver vi enas i trosfrågor av central karaktär och avstå från åsiktsfrågor där vi har delade meningar.


Att Svenska kyrkan därmed kommer att marginaliseras i mångas medvetande kommer väl mindre att bero på följsamheten mot politiska krav utan mera på den splittring som skapar löjets skimmer över dem som är satta att förvalta försoningens ämbete.
Rolf:
Detta är att dra förhastade slutsatser

En marginaliserad kyrka
Rolf:
Jag tror inte att kyrkan kommer att bli marginaliserad, men de olyckskorpar som talar om det är inga kyrkans vänner. Detta låter hårt kanske, men det är min bestämda uppfattning att man inte löser kriser genom olycksbådande förutsägelser. Vi kan lätt bli påverkade av sådant, men det gagnar inte till något gott.


kommer att skapa ett andligt tomrum öppet för allehanda andliga och oandliga budskap, däribland villfarelser som kan vålla människor obotlig skada som varelser i behov av trygga relationer både till den kärleksfulla treenigheten och till medmänniskan i vardagen.
Rolf:
Det är lätt att gripas av oro, men Gud överger inte sin kyrka/församling. Han vakar över sitt verk. Låt oss trösta varandra med det.

Oroad kristen

Beslutet äventyrar enheten
Vill göra ett tillägg med anledning av att jag läst en del kommentarer över Kyrkomötets beslut. Det finns en del kristna förkunnare som bygger upp ett nät av rädslor där man uttalar fördömande hotelser mot Svenska kyrkan. De som gör detta är inte sända av Gud. De uppträder på ett mycket ovärdigt sätt och redan deras attityd avslöjar att de saknar kärlek och respekt för sina medmänniskor. Låt oss hjälpas åt att avslöja sådana saker. De är till skada för Guds verk. Men när vi gör det måste det ske visligt och vi får inte själva göra oss skyldiga till hämdbegär. Låt oss bedja för varandra och söka Guds ansikte så att vi kan älska och förlåta.

Kyrkomötets beslut på Ulf Ekmans blogg

Jag skrev en kommentar där som lyder:
"Jag sörjer över det hat och den misstro mot det beslut som Svenska kyrkan har fattat. Det finns inget utrymme för kärlek i detta inlägg och dessa kommentarer, bara fördömanden. Hur kan du Ulf Ekman och alla dina sympatisörer uttrycka er på ett så ovärdigt sätt. Du uttalar domar och olyckliga förutsägelser om Svenska kyrkan. Vem har givit dig mandat till detta? Ni borde skämmas!"


Många har reagerat och tyckt att jag inte borde ifrågasätta Ulf Ekman. En ibland dem är signaturen Peter. Han skriver så här:
"Till Rolf Eriksson: Vet du vems ärenden du går? Jag vet! Vi talar om vilken grund vi baserar vår kristna tro på här! Guds Ord!
Hur vågar du tala ner en av vår tids starkaste representanter för sann och sund traditionell Kristen tro? Gud har givit oss mandat att föra vidare ett rent evangelium! Inte ngt förvanskat, falskt,förvridet evangelium! Jag ber dig besinna dig och böja knä och ropa Abba Fader förlåt oss våran synd!
Frid peter"

Eftersom Peter vet vems ärenden jag går borde han nog ge sig till känna på något sätt. Välkommen Peter!

3 kommentarer:

  1. Fattar inte vad du menar, om du tycker det är bra med homosexuella äktenskap i kyrkan eller inte?

    SvaraRadera
  2. Bäste Andreas! Om du inte fattar vad jag menar så förstår jag dig. Jag är nämligen inte färdig med denna fråga, trots att den debatterats så ivrigt och där många försökt att dela in de kristna i åsiktsläger. Det är detta som är så olyckligt. Vi skall inte fördöma dem som har en annan åsikt. Kyrkan är en trosgemenskap inte en åsiktsgemenskap. Du och jag känner oro, men vi oroas för olika saker. Låt oss försöka förstå varandra. Om jag varit för hård i mina omdömen är jag beredd på korrigering, men som jag sagt. Jag har inget bestämt svar på din fråga. Kanske jag aldrig får det.

    SvaraRadera
  3. Jag är nu mera färdig med denna fråga än tidigare tack vare alla dem som har andra åsikter av olika skäl. Det är kärleken som skall segra och inte våra åsikter.

    SvaraRadera