Twingly statistik

onsdag 13 januari 2010

Ensidig tolkning av det som sker i Mellanöstern

Jag kunde inte tiga när jag läste en kommentar på Jackie Jakubowskis gästkrönika i Kyrkans tidning med rubriken
Fred med eller utan Israel den 3 december 2009. Resultatet av min kommentar kan ni läsa här Om du inte kan förstå
sammanhanget kan du först läsa krönikan här:
FRED MED ELLER UTAN ISRAEL Jackie Jakubowski

Så här skriver Dan K.

"Det är inte enbart Israels existens det handlar om utan också att väst och inte minst Sverige genom åren har givit
sitt stöd till odemokratiska, makthungriga, hänsynslösa arabiska ledare på Västbanken och Gaza. Ett fritt eget folk är
en fara för dessa, därför är konflikten med demokratiska staten Israel nödvändig för att behålla makten över människorna"

Det var på detta jag reagerade så här:

"Det finns naturligtvis inget försvar för det som Dan K. skriver att Israel skulle ha rätt att utöva maktöverlägsenhet
över sina fiender. Det handlar helt riktigt inte bara om Israels existens. Det handlar också om deras samexistens med de folk som alltid har varit deras grannar. Fred skapas inte med våld och makt. Kan vi inte vara överens om det."


Rolf Östlin skrev efter detta:

"Rolf Ericson skriver om Israels "samexistens med de folk som alltid varit deras grannar" och fortsätter "Fred skapas
inte genom våld och makt". Felet med det resonemanget är att viljan till samexistens saknas, inte på israelisk sida utan
på palestinsk och överhuvud taget på arabisk. Det är förvånande att de som delar RE:s inställning tycks vara totalt
oemottagliga för fakta. Fakta är, som Jackie Jakubowski skriver, att palestinska medier, och sorgligt nog också skolböcker,
indoktrinerar i hat och rasfördomar. Det är också fakta, att såväl Fatah som Hamas i sina program anger Israels utplånande
som en judisk stat och vad man kallar "befrielsen av Palestina" som ett mål."


Enligt RÖ är jag totalt oemottaglig för fakta när jag hävdar att fred aldrig kan skapas med våld och makt antingen detta utövas av Israel, Fatah eller Hamas. Att ställa sig på de svagas och förtrycktas sida borde väl vara självklart för den som är kristen. Det är synd om israeliska ungdomar som tvingas ut i detta meningslösa dödande.

Som kristen är det mitt ansvar att vara med om att med kärlek och icke våld skapa denna värld. Kristi kärlek kallar mig
att skriva detta.
"Utan mig kan ni ingenting göra" säger Jesus. Låt oss vända tillbaka till honom och be honom om nåd att förbliva där. Då kommer han att visa oss kärlekens och fredens väg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar