Twingly statistik

fredag 8 januari 2010

Ett viktigt dokument om strävan efter fred från den palestinska kristenheten

Utdrag ur nyhetsbrev från N-A Andreasson:

Så här inleds de kristna palestiniernas KAIROSDOKUMENT:Kairos is an ancient Greek term meaning the right or opportune moment. The Palestinian Kairos document is inspired by the liberation theology, especially in South Africa where a similar document was issued at a crucial time in the struggle against apartheid. Informed by a lucid vision based on the universal principles of "equality, justice, liberty and respect for pluralism," Palestinian Christians issue this document today (2009 12 11) to explore a morally sound way out of the "dead end" reached in the Palestinian tragedy, "in which human beings are destroyed."Den som vill ta del av Kairos document, dokumentet som speglar den samlade palestinska kristenhetens strävanden att ge världen ett befriande alternativ till att stillatigande se fördärvet av mänsklig värdighet breda ut sig från ett ondskefullt politiskt system kan finna texten utifrån dessa länkar:

Svenska kyrkan har artikeln om Kairosdokumentet på sin hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=338939&refid=257399

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar