Twingly statistik

torsdag 21 januari 2010

Friheten har sina risker

Jag har i dag fått min insändare publicerad i tidningen Dagen under rubriken: Friheten har sina risker- även religionsfriheten SE DENNA LÄNK!

Jag hoppas att med min insändare få reaktioner på de frågor som inte alls är så enkla att besvara. Det är min avsikt att få ett samtal i ett debattklimat som jag tycker har blivit infekterat. Kommentarer mottages tacksamt!

2 kommentarer:

 1. Har nu läst Din insändare, på Din inrådan. Jag tar mig friheten att kommentera den fastän jag har en bristfällig världsbild på grund av lite intresse för världen i sin helhet från min
  horisont.
  Gud den allsmäktige ger akt på oss alla liten eller stor. Han är den enda källan till sanning för att få klarhet i mycket som bekymrar oss. Bibeln, som är Guds ord till alla
  människor, innehåller de upplysningar som vi behöver för att förstå vad som är Guds mening
  med tillvaron vi lever.
  Alla som har ett uppriktigt intresse för att vilja veta vad Guds vilja är med oss och vad Han ämnar göra med sin Skapelse jorden, som är vårt hem, har ingen annan källa att söka svaret i än, Bibeln!
  Där ges svar på allt! Sanningen Gud är för mig
  Jehova! Denne Skapare av allt och vår himmelske
  Fader tillika Jesu Fader!
  De samarbetar för att samla människor för att lära dem vad som krävs för att få leva in på
  en renad jord!
  Alltför många auktoriteter inom de världsliga religionssystemen arbetetar på att hålla människor borta från den ende Gud som kan ge dem ett lyckligt liv på jorden.
  Därför kan det inte vara någon annan än den här världens gud som har inflytande över dem.
  Försök att bortförklara det den som kan.
  När man förstår orsak och verkan till mycket som sker så är det lättare inse hur det måste föhålla sig.
  När Bibeln förklarar att hela världen är i den ondes våld så inbegriper det väl religioner som
  inte har del i att utföra den sanne Gudens vilja. Rätta mig om ni anser att jag har fel!
  Det måste vara kärleken till Gud som är drivkraften i vårt liv. Så länge som Satan tillåts att verka fritt så kommer de som följer
  Jesus Kristus att få lida på ett eller annat sätt.
  Eftersom Gud är kärleken så var det av kärlek Han offrade sin Son för hela mänskligheten.
  Om vi ger det lovprisningsoffer som innebär att vi offentligt bekänner Hans namn så offrar vi till Gud av kärlek, eller hur?
  Att världen sällan har rum för kärlek är ju som
  jag redan nämnt, att hela världen är i den ondes våld.
  Tack för att jag fick säga min mening!

  Maria H

  SvaraRadera