Twingly statistik

måndag 25 januari 2010

Frågor och svar till Pseudonymen Maria H.

Mina svar med kursiv stil

Det skall bli intressant att se om det kan finnas underlag för ömsesidig förståelse!

Detta är en grundförutsättning. Med förståelse menar jag också respekt för den andre. Jag skall försöka följa den regeln med Guds hjälp.

Bibeln är ju en skänk från ovan till varje människa på jorden eftersom Gud i sin stora kärlek vill hjälpa oss att finna hur vi kan bli Hans vän!

Min uppfattning om Bibeln behöver du inte dela om du inte vill, men pröva den gärna om du kan. Bibeln är böcker skrivna för olika tidsperioder till olika människor och kulturer. Det är människor som skrivit böckerna utifrån sin egen tids världsbild. Bibeln är inte en lärobok i naturvetenskap. Den har inte svaret på tillvarons gåta utan ger oss endast näring till den tro som ger oss gemenskap med Gud.(Bibelordet kan också som det står skrivet bli ”en stötesten” som får människor att vända sig bort från Gud.) Människor skrev inspirerade av Gud. De var inte fullkomliga och hade bara en liten del av sanningen. Därför kan vi uppleva att mycket är motsägelsefullt och inte går att förklara. Då får vi böja oss i ödmjukhet och göra som Luther, lyfta på hatten och gå vidare. Vi behöver inte ha ett svar på alla våra frågor, men vi kan lita på Gud. Allt som står i Bibeln är Guds Ord förmedlat av människor. Summan av innehållet är sanning.

Den förste mördaren som använde ordet felaktigt och även lögnaktigt orsakade dödsdom för ett helt människosläkte.

Om ditt påstående är riktigt undrar jag om du tror på att det finns frälsning för ett helt människosläkte? Betyder Jesus något för dig i det avseendet eller anser du att denna dödsdom fortfarande vilar över människosläktet. Är korsets budskap en dårskap för dig, eller är det en Guds kraft? Det finns så mycket att skriva om i detta ämne så jag väntar på ditt svar innan jag påstår vad jag tror. Har du tänkt på att våra påståenden kan vara hypotetiska?

Satan djävulen är grundorsaken till ondskan i alla dess former.

Återigen ett hypotetiskt påstående, som jag inte motsäger. Det för tankarna till arvssynden och det lidande som finns på jorden. Kan vi tolka det lidande som finns i hela Skapelsen med hjälp av korset. Är Gud med oss i lidandet? Det blir många frågor märker jag.

Det främsta redskap han använt sig av är falsk religion!

Ditt utropstecken i meningen innebär att du betraktar falskheten utanför din egen horisont och det kan jag förstå. Det är mycket lättare att se de fel som finns i andra religioner än den egna.

Med dess hjälp lyckas han vända människor bort från tillbedjan av den ende sanne Guden!

Du använder ordet falska religioner och menar således att till exempel en muslim eller en hindu eller någon annan religiös människa som inte tror som du gör inte tillber den ende sanne Guden. I det avseendet är jag inte så tvärsäker som du. Det finns många fromma människor som aldrig hört talas om Jesus, men de tillber Gud, fast de ger honom olika namn. Jag har inte rättighet att döma dem. Det är visserligen sant att religionerna i världen har ställt till mycket elände och gör det alltfort i dess extrema former, men detta gäller inte bara främmande religioner. Det gäller även den kristna och har så gjort genom hela historien. Tänk bara på alla korståg där man använt religionen som täckmantel för krig och erövringar

Jesus sade att ingen kunde komma till Fadern utom genom honom.

Detta skall vi tro på och förkunna för alla människor, men hur det blir för de människor som inte hört budskapet om Jesus skall vi inte spekulera i. Jag tror på Guds kärlek som omfattar alla människor. Försoningen med Gud har skett genom Jesus Kristus.

Och ingen kan komma till Jesus om inte Fadern som sänt honom drar honom!

Nu har du tagit två bibelcitat från olika ställen. Det är ganska typiskt för J.V. Jag vill hålla mig till det första citatet där det också står att Jesus gått före och att han kallar oss att följa honom eftersom han vill att vi skall vara där han är. Vilka vi? Alla människor är inbjudna Det finns rum hos Gud för alla. Vi kan givetvis inte slå oss till ro med detta. Vi måste på ett kärleksfullt sätt visa människor vem Gud är och vad han vill göra med oss.

Det är av en önskan jag känner att få dela med mig av de sanningar som Gud har lärt mig genom sitt ord och organisation, som jag funnit ett forum för att uttrycka mig i klartext. Jag är väldigt tacksam för denna möjlighet på Din blogg!

Du är alltid välkommen att kommentera i Ökenkällan, men en av reglerna är att du håller dig till ämnet och att du skriver kortfattat. Din kommentar får inte leda bort ifrån ämnet jag skriver om. Sagt i all vänlighet.

När det gällde Jesu bröder så inbegrips även systrar naturligtvis men jag hade närmast dem i tankarna som har utvalts till äldstebröder som är ansvariga inför Jesus som är huvudet! Där finns inga systrar representerade! I kristenhetens kyrkosystem är inte detta klart! Eller vad tycker Du om kvinnliga präster, i det avseendet?

Återigen ett exempel på att vi inte skall tolka bibeln bokstavligt. Det är ju heltokigt att tro att Gud diskriminerar en människa på grund av sitt kön. I bibeln legitimeras även slavsystemet. Ytterligare ett exempel på hur befängt det är att använda allt det som står skrivet så som gällde det vår tid. Nej vi måste nog fortast möjligt förpassa sådana bibelord till historiens skräpkammare. Alternativet är att vi äter upp varandra.

Om jag frågar Dig i stället om hur Du tror att ett världsvitt predikande av Guds goda nyheter skall gå till utan en därtill världsvid organisation som leder det hela?

En världsvid organisation hoppas jag att Gud bevarar oss ifrån. Det vore synd eftersom människor då skulle få lov att underordna sig en maktstruktur som är lika gudlös som Babels tornbygge var. Då skulle människorna göra sig ett namn och glömma bort att det är Gud som skall ha äran.

Jesus sade till sina smått tvivlande lärjungar: "All myndighet i himlen och på jorden har blivit mig given. Gå därför och gör lärjungar av människor av alla nationerna, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill avslutningen på tingens ordning."
För att detta skall fungera på ett sätt som gör den nytta som avsågs med befallningen så kan inte Jesus vara annat än huvud för en världsvid församling.

Jesus kan aldrig vara huvudet i en världsvid organisation. Det är min bestämda tro ”Kristi kropp” är inte en organisation. Vi är lemmar i en och samma kropp. Det innebär i stället en mångfald där människor från alla stammar alla folk en gång kommer att vara fullkomligt förenade hos Gud. Då finns det ingen skillnad emellan människor, men just nu får vi leva med skillnaderna och mångfalden utan någon organisation

där denna verksamhet pågår febrilt och med en glöd som inte falnar. Glöden kommer nämligen av den kärlek som hela tiden driver verksamheten där vi alla deltar efter våra förmågor och möjligheter.

Om det vore så väl att det är kärleken som driver oss att tjäna Gud, så skulle det se annorlunda ut på vår jord i dag. Då skulle Haiti byggas upp på kort tid och dessa fattiga människor skulle kunna tro på framtiden igen. Jag är så ledsen att behöva skriva det jag nu gör Laila. Det är inte kärlek som driver alla inte ens när man utbreder Guds Ord. Du vet mycket väl att det är fruktan och skräck som driver många att precis så som du skrev vara i ett slavarbete. Det är gärningarnas religion

Jag skäms absolut inte för alla dessa fantastiska bröder som vigt hela sitt liv till att göra Guds vilja i tjänst för Honom!

Du skäms inte skriver du, men jag skäms ofta för mina bröder och systrar och för mig själv också för att jag inte har tillräckligt av den kärlek vi här talar om, men jag vet att Gud förlåter och att han ger mig mera nåd än jag förtjänar.

Tänkte att Du själv skulle komma fram till vilka det är!

Varför skulle det vara så bra. Jag är rädd för att detta skapar en mur mellan oss och det är inte min avsikt, men jag skulle önska att du förstod att jag bara berömmer mig av att vara en syndare, ett nådehjon. Hoppas att detta märks för jag vill inte vara ett präktigt lysande exemplar. Då vore jag oärlig

Förstår av något jag som hastigast läste att Du ej finner dessa i linje med Din syn på tro. Ville därför pejla lite för att få reda på hur Du tror!

Nu vill jag inte att du blir ledsen ty jag måste få skriva att du vill i första hand tala om vad du tror. Och det är egentligen vad jag vill också måste jag samtidigt erkänna. Vad jag tror har jag försökt skriva som ett svar på det du skrivit.

Nej, jag älskar den organisation som leds av himmelens Gud och Hans Son

Älskar du verkligen organisationen? Är det inte bättre att du älskar Gud och hans son Jesus Kristus, men förlåt det kanske är så du menar.

för alla underbara uttryck för kärlek till Skaparen

man kan bli så upptagen de underbara uttrycken så att man missar poängen med dem. Det vill säga läran i stället för livet. Jag tror dig om du säger att du älskar läran. Ty det vittnar allt det du skrivit om. Men kom ihåg att om läran blir fiende till livet så är det fel att älska den. Jag är medveten om att jag är hård när jag skriver detta, men jag känner samtidigt stort medlidande med dig och önskar inget hellre än att du skall ta emot det jag skriver som en hälsning från Gud.

och alla de fantastiska små människor som de har hjälpt att komma in på livets väg!

Det är alldeles riktigt att vi skall älska varandra, ty kan vi inte älska våra medmänniskor som vi har sett så kan vi inte heller älska Gud som vi inte har sett.

Det allra viktigaste med Guds ord, Bibeln är att man studerar den och följer dess vägledning!

Det är viktigt att studera Bibeln, men vi måste akta oss för att bli Bibelfanatiker för då gör vi mer skada än nytta i vår iver.

Kan Du förklara hur Du upplever Jesus här och nu?

Jag kan vittna om att Jesus har varit med mig och min familj i med och motgång. När jag ser tillbaka blir jag tacksam för hans trofasthet och när jag ser framåt önskar jag att alltid kunna vila i samma förtröstan; att som han hittills varit med, så förblir han densamme de dagar som återstår. Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men i dag hjälper Herren

Hur ser Du på framtiden utan att spekulera? Vad menar Du att tron skall leda till angående framtiden?

När det gäller framtiden är det vår uppgift som äldre att ingjuta mod hos de unga att vara kreativa och tro på framtiden. Tro att det går att med Guds hjälp förändra den här världen. Vi har ingen annan värld. Om vi blir fatalister går vi Satans ärenden

Ber om ursäkt att allt förmedlas i en enda gröt! Hoppas att Du kan hålla isär begreppen ändå!

Tack för gröten. Hoppas du inte upplevt mina svar som påflugna eller elaka. Hmm! Kanske som mjölk och honung till gröten.

Allt gott önskar jag Dig!

2 kommentarer:

 1. Några frågor från min mailkontakt med ovanstående och mina svar .


  L: Jag får börja med att tacka så väldigt mycket för att Du ville lägga ner så mycket tid att svara så utförligt på mina rader!
  Rolf: I en debatt vill man vinna med argument man själv tror är vinnande. Om det skulle vara min avsikt med att jag lagt ner så mycket tid på att svara på dina tankar så vore det fel. Vårt samtal är värt mera än debatt. Det handlar precis som du tidigare skrev om vägen till vårt mål. Anledningen till att jag skriver är inte att vinna över dig, vilket jag hoppas att du skall känna. Anledningen är att du först skrev till mig och i detta brev låg så mycket nöd och så mycket längtan att mitt hjärta rördes.
  L: Jag känner mig ej upplagd för att utförligt gå i svaromål.
  Rolf: Min Mästare har kallat mig att använda min blogg Ökenkällan för att få gensvar hos människor. Först av allt vill jag säga till dig: Gud älskar dig precis sådan som du är. Jag betraktar inte dig som en villolärare. Du är en människa som Jesus har dött för och han har försonat dig och mig och alla syndare på denna jord med Gud som du kallar för Jehova.

  Jag förstår dig mycket väl om du inte vill gå i svaromål som jag har gjort, men jag känner mycket stort medlidande med dig och alla dem som precis som du blivit fångade av en lära, ett trossystem.
  L: Det är ju helt uppenbart att vi inte har samma källa för vår trosvisshet.Det kan vi erkänna båda två. Vad jag kan finna är att Du och många med Dig inte vill tro på att det är Jehova som är den ende sanne Guden som nu församlar ett folk på hela jorden som godtagit Jesu Kristi lösenoffer.
  Rolf: Du underkänner den källa jag har för min trosvisshet. Det skulle du ha anledning till att göra om min källa vore en dogmatisk lära, det vill säga laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen rättfärdig. Jag vill inte underkänna din källa för trosvisshet, ty jag tror säkert att det finns mycket kärlek också bland dina trosvänner. Om jag inte kan övertyga dig med mina ord, så önskar jag att du skall känna att min kärlek till Jesus är äkta. Det är den som driver mig att skriva.

  L: Det är detta som skiljer människor åt. Jesus illustrerade hur han skulle skilja människor åt som en herde skiljer fåren från getterna.
  Åter till Johannes kap. 17 som jag säkert nämnt tidigare där han talar om för vilka som han gjort sin Faders namn känt för.
  När det gäller att frågasätta dem som Jehova använder för att ge Guds husfolk mat i rätt tid. Du undrar om jag skulle våga det!
  Om jag har övertygats att tro på att Jehova använder en kanal på jorden för att ge andlig mat genom dem, av vilken anledning skulle jag ifrågasätta deras upplysningar.
  Vi har inte samma utgångspunkt vad det gäller Bibelns läror och dess spridning. Jag skulle verkligen önska att Du ville undersöka de goda nyheterna om Guds kungarike, som Jesus gav befallning om att de skulle predikas på hela jorden.
  Rolf: I ett senare mail menar du att jag har nedvärderat din tro, visserligen använder du pluralis ”vår tro” Det är stor skillnad på dessa pronomen. Jag respekterar Dig och även DIN tro, men den lära som du fångats av kan jag inte respektera. Den är människofientlig och samhällsfarlig

  SvaraRadera
 2. Detta blogginlägg är en dialog mellan mig och ett Jehovs Vittne. Eftersom Ökenkällan inte är ett forum för dem kommer jag att bara att godkänna de kommentarer som jag anser vara relevanta till det ovan skrivna. Nya infallsvinklar avvisas vänligt men bestämt!

  SvaraRadera