Twingly statistik

torsdag 6 december 2012

Jag är inte religiös och Gud är inte kristen.


Den amerikanska religionssociologen Houston Smith påstår att indianerna saknar ett särskilt ord för religion. I deras kultur är hela livet heligt och genomsyrat av gudomlig kraft. Man behöver inte vara religiös för att ha en äkta andlig livsinställning. När man inser att det finns en mening med allt som sker så har man kommit en bit på väg mot en sådan livsinställning. Denna insikt finns hos många som inte är uttalat religiösa. Livet har en mening även om det har gått sönder.

När jag ser tillbaka på mitt liv i backspegeln så kan jag konstatera att jag varit buren av en kärleksfull kraft i både med och motgång. Det är denna kraft jag kallar för Gud, men jag har inte monopol på den för att jag är kristen. Den kraften finns tillgänglig för alla människor. Om den skall bli synlig måste vi erkänna vårt grundläggande behov av andlighet. Det är när Gud får ta gestalt i oss människor som livet kan bli heligt.

Jag är inte religiös i den meningen att mitt liv skulle vara annorlunda en någon annan människas liv. Jag är bara en vanlig syndare precis som vilken annan människa som helst, men jag vet att jag kan lita på den nåd som Gud vill ge åt oss alla. Jag blir utsatt för prövningar, frestelser och fall precis som alla andra. Paulus beskriver det så här: ”För att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan, som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett till Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig.”2.Kor.12:8-9

Gud är inte kristen. Han är en Gud för alla människor. ”Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet.” Tit.2:11-13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar