Twingly statistik

tisdag 4 december 2012

Min tro


Just nu läser jag Olle Carlssons bok: ”12 steg förhopplösa.-Livsförändring på djupet” Olle Carlsson är kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm.
Han skriver så här om sin tro:

”Under livets svåraste skeden, har den utgjort skillnaden mellan himmel och helvete för mig”. ”Min tro har bokstavligen räddat mitt liv” (s.28) 

Då handlar det inte om omgivningens tro, utan det handlar om den tro som format honom personligen.

”Grunden för min gudstro och essensen av min livssyn är erfarenheten av och insikten om hur livet ständigt skapas och föds på nytt. Hur allt det jag möter och har mött under mina år på jorden- det ljusa likväl som det mörka, det vackra och det fula, det hela och det trasiga- bildar en gåtfull väv, ett mönster och en mening. Det är med förvåning jag börjar förstå att även denna upplevelse av att vara buren och insikten om att livet på något sätt alltid vill ordna upp sig inte bara är ett arv från min frikyrkliga uppväxt. Det är en aning och en existentiell erfarenhet som jag delar med många andra.” (sidan 35)

Olle Carlsson har verkligen förmågan att med ord beskriva det som jag känner igen i min egen tro. Han menar att det är en mänsklig rättighet att få forma sin egen tro och gudsbild. Man behöver inte placera sig i ett särskilt fack för att vara kristen, inte ens om andra förväntar sig detta. Vi behöver inga bevis för att kunna tro att Gud finns. De som söker bevis, söker förgäves skulle jag vilja påstå.

”…min kristna tro inte riktigt håller måttet i vissa ateisters ögon. De tycks förvänta sig att jag ska vara bokstavstroende, tro att jorden skapades på sju dagar och är platt, och att jag nästan ska bevisa att Gud finns genom att själv gå på vattnet. I annat fall platsar jag tydligen inte som en fullgod kristen. För mig är det självklart att läsa Bibeln med förstånd och urskiljning, med andakt och med ett öppet sinne.” (s.28)

Tron på Gud är inte detsamma som att veta säkert. Det är i stället att känna sig buren av en förvissning. Vi behöver inte röster och syner om hur framtiden ska se ut för att kunna tro. Vi kan lugnt falla i Guds kärleksfulla armar utan att veta hur det blir. Han har lovat att bära oss och det kan vi lita på.

”Tvivel och ifrågasättande är viktiga steg på trons väg.” (s.141)”Den tvärsäkra ateismen har aldrig varit ett trovärdigt alternativ för mig.” (s.142)

”Den uppfattning om Gud som i dag är en omistlig del av mitt liv har vuxit fram och mognat i mötet mellan min uppväxts kristna tradition, min egen livserfarenhet och tillsammans med andra. Det finns ett tydligt samband mellan att jag i dag är tryggare i min tro och att jag faktiskt vågar erkänna att jag inget säkert vet om Gud. Min tro är fortfarande en oskriven notering på ett alldeles vitt ark i någon av mina många anteckningsböcker och ändå min fasta punkt i livet. Den Gud jag tror på i dag är något mer- något som jag varken har studerat eller ens särskilt aktivt har sökt mig till. Det handlar snarare om ett slags förvissning, en förnimmelse, av någonting ständigt närvarande, någonting som alltid har funnits djupt inom mig.” (s.142)

Tack Olle Carlsson för en bok jag varmt rekommenderar.:
12 steg för hopplösa. Livsförändring på djupet. Utgiven på Bonnierfakta
PROVLÄS!

Evangelium för vår tid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar