Twingly statistik

tisdag 18 december 2012

Kristen sionism- varför?


Israels vänner tillhör så långt jag förstår den så kallade kristna sioniströrelsen. Det är en livsfarlig rörelse som jag vill varna för på det allra bestämdaste. Läs följande artikel:

Kristen sionism en irrlära med dödliga konsekvenser


Hur kan det komma sig att så många kristna trossyskon fortfarande låter sig manipuleras av dessa irrlärare

Läs även den här artikeln:

Förvirrad teologi


Jag skulle vilja ställa några frågor i detta öppna brev till Redaktör Henry Nordin och den ledare han skrivit  i tidningen Israels vän nr 5 år 2012
Artikeln med rubrik 

Israels vänner – vad och varför? kanläsas i sin helhet på denna pdf-länk.
Som mina läsare av denna blogg förstår, så tar jag bestämt avstånd från det mesta av innehållet i denna artikel, men jag har valt att kommentera en del av innehållet.

Mina kommentarer med kursiv stil:

….borde det ligga i hela världssamfundets intresse att stå upp för Israels existens…

Staten Israel har trots allt många bundsförvanter, inte minst USA, utan vars hjälp de varit i ett ännu sämre utgångsläge. Vi skall alla sträva efter att vara vänner med Israel, men fördensskull kan vi inte acceptera när Israel handlar så att de själva utgör ett hot för sin existens genom många av sina nuvarande politiska utspel. Där måste vi ha kurage att våga ifrågasätta utan att bli stämplade av fundamentalistiska bibeltolkare.

Den urgamla antisemitismen är en tragisk verklighet.

Det finns givetvis inget försvar för den, men antisemitismen är inte större än annan främlingsfientlighet och jag tycker inte att det finns någon anledning att framhålla enbart antisemitismen. Vi skall älska och välsigna både judar och andra människor av annan nationalitet

…Israels särställning genom att utlova välsignelser till den som välsignar Israel och varnar för motsatsen….

Det här är en kuslig tolkning. Om detta skulle innebära att vi inte får ifrågasätta alla de övergrepp som sker från staten Israel mot de kringliggande folken, så anser jag att du tolkat bibelordet på fel sätt. I nya förbundets tid intar både judar och hedningar samma särställning, när jag läser och tolkar bibelordet. Vi skall välsigna alla folk och önska alla folk fred och välgång. Staten Israel har lika stor rätt att existera inom sina gränser, som något annat folk. Däremot är jag mycket tveksam till den stora invandring som sker av judar från hela världen. Det kan ju inte ske utan att det får konsekvenser för andra folk, exempelvis det palestinska folket. Skall vi blunda för denna orättvisa?

I Jesaja 62:6-7 finns proklamationen om att vara väktare på Jerusalems murar….

Jag tror inte att man kan dra paralleller till dagens Israel med detta bibelord.I gamla förbundet hade Israel en annan särställning än i nya. Det profetiska ordet handlade då om Jesu människoblivande. De gammaltestamentliga texterna får ett nytt ljus i nya testamentet därför att Jesus redan har fullbordat verket när han dog på Golgata. Detta har redan skett. Jesus ÄR konung och hans rike ÄR ett evigt rike Se 1.Kor15:20-28

Gud utvalde inte Israel för att favoriseras på någon annans bekostnad utan av omsorg om oss alla andra och som en viktig del i Herrens räddningsplan för hela mänskligheten.

Ja det är sant, eftersom Jesus blev människa, men som jag tidigare skrivit är denna räddningsplan redan fullbordad. Jesus skall inte bli konung. Han är det redan och regerar till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter som det står i 1.Kor. 15:25-26 Lägg märke till verbets form. Det står inte i futurum eftersom det redan har skett. Det är något som pågår och som kommer att avslutas när också döden är lagd under hans fötter. Vi får inte överbetona Israels roll i vår tid. Israel hade en roll intill dess att Jesus blev född. Därefter har både judar och hedningar en viktig särställning. Guds församling är de som genom evangelium blir utkallade för att tillhöra Herren.

Hans fokus ligger på upprättelsen och framtiden där Israel har en helt avgörande roll.

Jag tror att du överbetonar Israels framtida roll. Se Rom. 9:6-30


Många motiverar sin hållning med påståenden om israeliska felsteg, som ofta visar sig vara mer eller mindre falska beskyllningar…

Så du menar att de olagliga bosättningarna på Västbanken kan försvaras. Att fördrivningen av det palestinska folket skulle vara falska beskyllningar?

…den förvillelsens dimridå, som exempelvis ersättningsteologin skapat inom kristenheten….

Ordet ersättningsteologi” som innebär att Kyrkan har ersatt Israel
Gud har utvalt oss alla i Jesus Kristus Att detta ska vara så svårt att förstå. Se Gal.3:26-29
Han har inte ersatt något. Han har utvalt både judar och hedningar. De tillhör ett och samma förbund.  Det finns en slags förvirrad teologi som diskriminerar och utesluter och som tyvärr använder sig av Bibeln på ett ovarsamt sätt. Varför överger vi inte med det snaraste den teologi som utesluter kristna palestinier därför att de inte tillhör det utvalda folket, så som Gamla testamentet beskriver dem. När vi i religionens namn tillåter våld och förtryck och vallfärdar till de heliga platserna och glömmer alla de lidande palestinier; kristna palestinier som där finns så syndar vi verkligen mot Gud och detta kommer vi att få svara för en dag.
3 kommentarer:

  1. Dina kommentarer till artikeln i Israels vän nr 5 är utomordentlig Kommer nu i framtiden att länka just till denna artikel. Tack Rolf

    SvaraRadera
  2. Tack Egon! Jag skulle önska att även Redaktör Henry Nordin vill kommentera det jag skrivit. Är det för mycket begärt kanske?

    SvaraRadera
  3. Från och med detta inlägg har jag ändrat en del i mina kommentarfunktioner. Det är numera tillåtet för vem som helst att kommentera. Det behövs inte heller någon ordverifiering för att kommentera. Det enda jag begär är att först få läsa kommentaren innan jag godkänner den. Även om den som skriver vill vara anonym, så önskar jag att få veta varifrån kommentaren kommer, utan att publicera det.

    SvaraRadera