Twingly statistik

fredag 20 februari 2015

Den levande Gudens församling

  Jag är så glad för att jag får tillhöra ”den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.”1.Tim.3:15b
Den består av människor som genom Kristi blod blivit friköpta åt Gud, inte av egna goda gärningar utan uteslutande på grund av Guds nåd. ”människor av alla stammar och språk och länder och folk.” Upp. 5:9b
Den församling jag tillhör är ingen vanlig förening, ingen enskild sekt. Den är global i den bemärkelsen att den en gång skall tillhöra ”en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”Upp. 7:9
Det är bara genom Guds oändliga och stora nåd, som jag får tillhöra en sådan stor församling. I min ”lilla” församling har vi den målsättningen som finns i ”Hebr. 12:14 Vi får ”sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många.”

Det kan finnas människor i din och min omgivning, som befinner sig i farozonen. Då är det vår uppgift att genom kärleksfulla relationer föra dessa närmare Jesus. Så har vi det i vår lilla församling på den ort där jag bor. Jag tackar Gud för mina bröder och systrar i denna församling och ber att han ville beskydda och bevara oss ifrån fiendens listiga angrepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar