Twingly statistik

tisdag 3 februari 2015

Frågan om Guds existens - svar till en ateist

Frågan om Guds existens eller teodicéproblemet

Detta inlägg är mitt svar till min gode vän Hans Hermansson:

Ignostiker(se mitt tidigare inlägg), kan nog översättas och förklaras på lite olika sätt. Ditt sätt att förklara betydelsen stämmer nog också. Jag vet inte om det är så att barn inte kan förstå frågan om Guds existens. Frågorna om livet uppträder nog ganska tidigt hos barn. Att då svara barn att det där kan du inte förstå förrän du blir äldre är ungefär lika dumt som att man undanhåller barn att få veta hur barn blir födda. Förr i tiden talade man ju om Storken, men så gör man inte längre


Ateisten Stephen Fry får frågan av programledaren Gay Byrne vad han skulle säga till Gud om han trots allt skulle få stå öga mot öga med honom. Det svar han ger programledaren är inte alls så fantastiskt och ovanligt, som påstås. Det är det som kallas Teodicéproblemet. Frågan om hur Gud som är god kan tillåta ondska, sjukdomar och annat lidande i världen, som han har skapat. Den frågan har sysselsatt människor i alla tider. En del anser att existensen av allt lidande som finns i världen är ett bevis för att Gud inte finns. När människor drabbas, till exempel vid stora katastrofer reagerar man på två sätt. 1. Man närmar sig Gud för att få en rätt bild av vem han verkligen är. 2. Man tar avstånd och söker sig bort ifrån Gud.
Om Gud är god och allsmäktig, hur är det då möjligt att ondskan existerar? Frågan är helt omöjlig att besvara utan en rätt kännedom om hur det egentligen förhåller sig. Författaren Stephen Fry avfärdar problemet alldeles för enkelt. Detta är förklarligt eftersom han redan anser sig ha bevis för sin uppfattning. Frågan är då om hans bevis håller? Vill man ta reda på det så måste man vara villig att vända sig till Gud och hans eget ord för att lära känna honom. I Bibeln finner man stöd för uppfattningen att Gud inte är den enda kraften som styr det som sker.
Att det onda existerar ser vi därigenom att människor har avfallit ifrån sin gudomliga natur. Människor gör det som är ont. Det finns även en ond andevärld som är i uppror mot Gud. Vi är kallade att ta upp kampen mot världen, djävulen och vårt eget kött. Den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ja denna kamp innebär också en kamp mot felaktiga tankebyggnader
När Fry får frågan av programledaren om han tror att han skulle komma in i himlen, så svarar han att han inte skulle vilja komma in i himlen på de villkor som han anser att Gud ställer. Det svaret är helt konsekvent med den uppfattning han har om Gud.
Det är här på jorden vi lär känna Gud. När vi med ett uppriktigt hjärta söker honom, så skall han komma till oss och fylla oss med en frid som övergår allt annat. Vi får då en helt annan uppfattning om Gud, än den som Stephen Fry presenterar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar