Twingly statistik

fredag 13 februari 2015

Eric Carlsson om Tommy Dahlman och den svenska kulturen

Att älska och att följa Jesus är inte detsamma som att värna om den kristna kulturen och moralen. Så skriver Eric Carlsson i tidningen Dagen, Åsikt, torsdag den 12 februari 2015. Orden är riktade till skribenten och pastorn Tommy Dahlman, och har sin upprinnelse i den kritik som han riktat till Stefan Swärd för det så kallade pastorsuppropet. 380 pastorer hade skrivit under en promemoria som handlade om att flyktingpolitiken i Sverige inte är för generös, publicerat i Dagen den 19 december 2014. Detta menar Tommy Dahlman var ett förhastat beslut. Han anser att Sverigedemokraternas politik innehåller saker som kristna kan skriva under på, till exempel, synen på abort och samvetsfrihet, deras Israelsvänliga hållning, kärnfamiljen som ideal, nej till samkönade äktenskap och att de lyfter upp det kristna arvets betydelse. Det är inget nytt att Tommy Dahlman och andra skribenter på tidskriften ”Världen i dag” har denna högerextrema och fanatiska hållning. Det är oerhört viktigt att kristna är vakna inför detta faktum

Kristna värderingar ska inte tvingaspå någon är rubriken på Eric Carlssons debattinlägg. Han skriver att det är tragiskt att kristna glidit bort ifrån det viktigaste – att älska och att följa Jesus. I stället värnar man om den kristna kulturen och moralen och kärleken kallnar. I stället smyger sig rädslan in. Den driver oss att bygga murar, skydda oss, värna vårt eget, hålla flyktingar och behövande på behörigt avstånd och köpa enkla nationalistiska och själviska politiska lösningar. Kan vi sminka själviskheten med lite antiabort, kärnfamilj och liknande, så är samvetet fredat. Så skriver Eric Carlsson i sitt debattinlägg. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna står ju för liknande värderingar och det är en sorglig utveckling. Om vi fångas av dessa tankar är det lätt hänt att vi missar den väg som Jesus har anvisat i sitt liv och i sin undervisning. ”Vi uppmanas upptäcka honom i de minsta och behövande och att göra människor till lärjungar genom att dela med oss av glädjebudskapet.” (citat Eric Carlsson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar