Twingly statistik

torsdag 19 februari 2015

Kristdemokraterna och värdekonservatismen

Det finns tydligen en del som jämställer Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna när det gäller värdekonservativa frågor. Detta leder till en oönskad, ideologisk bild av Kristdemokraterna. I en del frågor verkar bilden vara sann.

Det finns mycket i värdekonservatismen som leder bort ifrån det som kan kallas kristna värderingar. Därför bör ledande politiker inom partiet tydligt och klart ta avstånd ifrån de krafter som vill påverka partiet i fel riktning.

Det finns säkert en del Kristdemokrater, som betraktar sig som konservativa. De är i alla fall rätt så högljudda, så att man kan tro att det är deras idéer, som styr utvecklingen.

Som väl är finns det också kloka politiker i partiet. En av dem är Sven Brus. Han menar att de som befinner sig på kanterna till höger och vänster inte hör hemma i hans parti. Han undrar även över innehållet i det konservativa idéprogram som det enligt vissa ”finns en stor efterfrågan på”

För min del undrar jag över var partiet egentligen befinner sig? Om partiets ideologi styrs av slitningar mellan olika synsätt så skapas förvirring som är ogynnsam för utvecklingen.

Vilka frågor vill partiet främst profilera sig med? Är det frågan om kärnfamiljen, abortfrågan, synen på homoäktenskap, Israelsfrågan, där man ensidigt ställer sig bakom Staten Israel, eller är det andra viktigare frågor man bör prioritera?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar