Twingly statistik

fredag 4 januari 2019

Att tolka samtiden genom Bibeln

När jag var ung kunde jag ofta svara på svåra existentiella frågor genom att citera bibelord, som stöd för mina svar till dem som frågade. Min målsättning har varit, och är ännu, att lära känna Gud genom att studera Bibeln och söka Andens hjälp och ledning genom bibelläsning och bön, för att förstå vad Gud vill med oss som människor, även om intensiteten och ivern periodvis växlat, beroende på hur livet har gestaltat sig.

Joel Halldorf skriver en ledare i tidningen Dagen i dag, att man kan tolka samtiden genom Bibeln.

Han skriver där att kyrkan bör se upp med att förknippas med ett visst parti, och jag håller med. Dessutom tror jag att all partipolitik bör hållas utanför våra kyrkor. Sådant var självklart i min ungdom, men är det tyvärr inte längre.

Jag tror att man kan tolka samtiden genom Bibeln, men jag tror också att mycket av det som står i Bibeln hör till en förgången tid. Därför bör man även tolka samtiden genom andra jordnära kunskapskällor. "Pastorn med Bibeln i den ena handen och dagstidningen i den andra - så beskrivs ofta en predikant som både är förankrad i sin kristna tradition och lyhörd mot samtiden" Joel Halldorf använder detta citat av den schweiziske teologen Karl Barth, som där ger unga teologer följande råd: "Ta er Bibel och ta er tidning, och läs båda. Men tolka tidningen genom bibelordet."

Nog för att jag hade ett svar på frågorna som ställdes till mig när jag var ung. Ibland tyckte jag nog att jag hade fler svar än frågor.

Läs exempelvis här hur det var under den tid jag var inkallad som värnpliktig och blev bombarderad med frågor.

Jag kan svara på frågor även nu när jag är gammal, men mina svar är inte så tvärsäkra som de var när jag var ung. Ibland brukar jag tänka att det behövs inte ett svar på alla frågor, ja en del frågor är helt enkelt omöjliga att besvara. Låt mig till sist citera en sång av Kyrkoherden Tore Littmarck, som skrevs år 1972 Den har nummer 218 i svenska psalmboken och andra ekumeniska sångböcker.

" 1. Jag har ofta frågor Herre, men så sällan har jag svar. Jag står ofta vid ett vägskäl, och jag tvekar vid mitt val. Många gånger är jag ensam, mina frågor saknar ord. Jag har ofta frågor Herre, men så sällan har jag svar

2. Tänk om du är den som väntar just i tvivlets ensamhet, inte bara på min fråga, men som väntar just på mig. Tänk om du känt samma oro, samma tveksamhet som jag. Tänk om du är den som väntar just i tvivlets ensamhet.

3. Det är nog o Gud att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna blir lösta, kanske får de inget svar. Det som ger mitt liv en mening är att du Gud, vill mitt väl. Det är nog o Gud att veta att jag lever i din hand."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar