Twingly statistik

onsdag 9 januari 2019

Pengar och rikedom

"Om jag hade pengar, rabadibadibadaba rabadibadibadaj, bara gå omkring och rabadaj, hela fickan full med gull. Jobba när jag ville, rabadibadiba daba rabadibadibadaj. Om jag bara vore lite rik, rabadiba diba dibadaj."

Är det pengarna som styr mitt liv, eller är det livet som styr hur jag förvaltar mina pengar? Pengar kan visserligen skänka trygghet och lycka, men jag behöver inte bada i dem för att känna frid. Det finns forskning som visar att rika människor inte är lyckligare än dem som har en normal inkomst.

Man behöver inte använda sina pengar till att köpa allt det man vill ha. Prylar skänker sällan långvarig lycka. Man behöver inte heller resa till andra sidan jordklotet för att tro att man skall bli lyckligare där. Lyckan kan finnas mycket närmare och den kan bestå i minnen och upplevelser, som inte behöver kosta så mycket pengar.

Forskare i Princeton University har funnit att det är en starkt överdriven illusion att tro att mycket pengar skulle göra människor lyckligare Trots att intäkterna i stor utsträckning antas vara ett bra mått på välbefinnande, fann forskarna att dess roll är mindre betydelsefull än förutspådd och att personer med högre inkomster inte nödvändigtvis spenderar mer tid på trevligare sätt.

Min fråga är: "Behöver man verkligen bli rik, för att bli lyckligare?" "Tro på att hög inkomst är förknippad med gott humör är utbredd, men mest illusorisk", skrev forskarna. "Människor med över genomsnittlig inkomst är relativt nöjda med sina liv men är knappast lyckligare än andra i ögonblicklig upplevelse, tenderar att vara mer spända och spenderar inte mer tid på särskilt roliga aktiviteter." Länk mellan rikedom och lycka är således en illusion.

Min andra fråga är: "Måste jag vara rik för att uppfylla mina drömmars mål?" "Är det viktigt för mig att visa andra vad jag har åstadkommit för att nå en hög ekonomisk status?"

Vad säger Bibeln om rikedom och pengar?: "Har vi mat och kläder, skall vi vara nöjda. De som vill bli rika, låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande." 1.Tim 6:8-10. "Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vad vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt, som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet." 1.Tim 6:17-19

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar