Twingly statistik

måndag 7 januari 2019

Heart of gold

God gave you a heart of gold. You are a very sensitive person. It´s not that easy being you. You carry a lot of responsibility and play an essential role in other peoples lives. But you are strong and can bear the burden on your shoulders. Never forget how valuable you are. What is your gift from God?

A daughter of one of my second cousins in the US gave me these poetic lines and I think I recognize myself

Gud gav dig ett hjärta av guld. Du är en mycket känslig person. Det är inte så lätt att vara dig. Du bär mycket ansvar och spelar en viktig roll i andra människors liv. Men du är stark och kan bära bördan på dina axlar. Glöm aldrig hur värdefull du är. Vad är din gåva från Gud?

En dotter till en av mina sysslingar i USA gav mig dessa poetiska rader och jag tycker att jag känner igen mig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar