Twingly statistik

onsdag 23 juni 2021

En psalm och en psalmförfattare

 Fred Kaan som är född 1929 död 2009 var en nederländsk präst .och en av vår tids betydande psalmförfattare.


Hans liv och diktning kom att präglas av hans uppväxt under andra världskriget, då hans familj var aktiv med att hjälpa judar att gömma sig för nazisterna. Han blev en viktig gestalt i den kristna fredsrörelsen. Efter kriget studerade han teologi och flyttade till England där han vigdes till pastor i kongregationalistkyrkan.. En viktig del av hans tjänst handlade om mänskliga rättigheter. Under hela sitt yrkesverksamma liv skrev hans psalmer och flera av hans psalmer finns översatta till svenska.


Han hör till en av mina favoritpsalmförfattare


Smaka på den här som skrevs år 1968. Den översattes 1970 av Britt G.Hallqvist och har nummer 288 i psalmboken där de 325 första psalmerna återfinns i alla kristna samfunds sångböcker


Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar/

ut i en värld där stora risker väntar/

Ett med din värld, så vill du vi skall leva./

Gud gör oss djärva.


Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor.

Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.

Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska.

Gud gör oss fria.


Ge oss din blick för dolda möjligheter.

Ge fantasi att finna nya medel,

Gud i din tjänst för fred och bröd åt alla.

Gud gör oss kloka.


Människors krav skall pressa oss, och tvivel/

oro och jäkt skall tynga våra sinnen.

Låt oss då känna att din kärlek bär oss.

Gud gör oss glada


Denna psalm sjunges ofta i Svenska kyrkan, men borde bli lika känd i övriga samfund tycker jag


Mina tankar om psalmen:


Guds hus är vår tillflykt. Där möter vi Gud och varandra. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. Till Guds hus får vi komma för att hämta kraft, men där får vi inte stanna. Vi blir kallade att gå vidare ut till en riskfylld värld. Man kan säga att vi lever i två världar. Om vi lever i Guds värld så blir vi ett med honom och på det sättet blir han synlig i den värld i vilken vi lever. Vi behöver mod för att göra detta. Gud gör oss djärva!


Det finns mycket som binder oss vid jaget och hindrar oss att utöva vårt uppdrag. Vi behöver bli lösta och fria ifrån förutfattade meningar. Vår fasad är som ett skal som behöver krossas. Gud gör oss fria!.


Vi lever i en ny tid med nya möjligheter. I vår uppgift behöver vi kreativitet och förmåga att tyda det som sker. Rädsla för allt som är nytt kan vara ett hinder. Nyfikenhet på allt det nya får oss att söka och finna ny kunskap och vara villiga till att hitta nya källor. Gud gör oss kloka!


När vi känner oss pressade av människors krav behöver vi få känna att Guds kärlek nåd och omsorg bär oss. Gud gör oss glada! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar