Twingly statistik

lördag 29 maj 2021

Den sexuella identiteten och bibeln

 


Läs här vad jag tidigare skrivit i ämnet som handlar om Jonas Gardell och Stefan Swärd


Minhomosexualitet är en gåva från Gud” skriver Jonas Gardell påExpressens kultursida i ett öppet brev till pastor Stefan Swärd..


Anledningen till brevet är den förändrade synen som sker just nu i frikyrkan på homosexuella och transpersoner, som tidigare tvingats leva i förnekelse eller celibat och varit förskjutna av sina församlingar och familjer.


Stefan Swärd, som är en känd pastor och debattör har kritiserat en enkät i Evangeliska frikyrkan där han går till storms mot HBTQ personer. Det är just detta som har föranlett Jonas Gardell att skriva det öppna brevet i Expressen.


Är det bibeln som är vår auktoritet i frågan om sexualitet? Det anser i alla fall de som tolkar bibeln konservativt. Jag är av en annan uppfattning vilket jag här ska förklara.


Professor Martti Nissinen vid Helsingfors universitets teologiska fakultet skriver att


De som tolkar Bibeln konservativt är just nu mycket synliga såväl i Finland som ute i världen.”.


Han menar att Bibeln inte utövar makt, men att människor åberopar Bibelns texter för sitt maktutövande, där den konservativa tolkningen tolkar homosexualitet som synd, trots att ordet homosexualitet inte alls förekom i texter före slutet av 1800-talet. Om Bibeln får en beslutsfattande betydelse i frågor som rör sexualitet, så är det en tolkningsfråga hur vi uppfattar texten.


När man hävdar att det är inte jag som talar utan Gud som säger så.”

så missbrukar man sitt ansvar anser jag.


Det borde inte vara vår selektiva bibeltolkning som bestämmer hur vi bör förhålla oss till sexualiteten, eftersom vi saknar tillräcklig kunskap om vad bibeln säger om detta just i vår tid. Att åberopa Bibeln som auktoritet vilseleder


Med hjälp av Bibeln vill man legitimera en positiv syn på människans kropp och sexualitet. Men i praktiken har legitimeringen sina gränser, och det är ofta homosexualiteten som hamnar utanför

Det borde givetvis finnas andra faktorer som ger oss en inställning där vi har en välkomnande attityd till alla människor och betraktar sexualiteten som en gåva där människor kan bejaka sin sexuella identitet.


Observera att jag skiljer på sexualitet och promiskuitet.

All promiskuitet är synd, vilket borde vara självklart, men den sexualitet som finns i varje människa är en gåva.


Att kyrkans idealbild av att sex är en gåva till gifta människor inte enbart för släktets fortplantning, utan också för deras gemensamma njutning har jag inte något problem med att förstå, inte heller att sexualiteten hör hemma inom äktenskapets ram, men vi vet ju så väl att det finns andra samlevnadsformer, som kyrkan har att ta hänsyn till.


Det är först när vi tror att vi kan bedöma hur vi ska förhålla oss till hbtqi-personer i förhållande till Bibeln som det blir problematiskt..Om vi utestänger människor ifrån att bejaka sin sexualitet går vi utanför det tillåtna. När vi skuldbelägger och utesluter människor som inte levt efter våra egna uppsatta regler, så begår vi en synd.


Vi kan inte leva i bibeln samtidigt som vi lever i tiden, men vi kan leva med bibeln, och samtidigt följa med i tiden. Vi har inte rättighet att läsa bibeln med en människofientlig attityd.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar