Twingly statistik

lördag 8 maj 2021

Min astma och pollenallergi

 

Just nu har jag en ganska besvärlig astma som är kännbar både dag och natt.

Den 28 april skrev jag:

Så har jag också varit hos astmasköterskan och läkaren har skrivit och gett mig besked om att min lungfunktion har försämrats. Han ordinerar ännu en astmamedicin, en inhalationsmedicin som kallas Braltus. Den ska tas en gång om dagen. Är det någon som har errfarenhet om den medicinens effekt?

I ungefär en veckas tid har jag använt den medicinen och jag tror att den har haft en lindrande effekt, framför allt nattetid.

Om man jämför mina problem med hur jag hade det förra året, så tycker jag nog trots allt att jag är något bättre än så länge.

Det är just nu den värsta tiden på pollensäsongen, men den är inte slut ännu. När rapsen blommar brukar jag vara som sämst.

Så här var läget förra året vid samma tid:

"8 maj 2020. Den här natten har verkligen varit jobbig. Jag har vaknat med jämna mellanrum, då jag fått panikartade astmaattacker. Även Ulla-Britts nattsömn har givetvis blivit störd, trots att vi sover i skilda rum.


På morgonen ringde jag till LAH och redogjorde för vår besvärliga situation, vilket de naturligtvis också känner till genom vår kontinuerliga kontakt. Eftersom läkaren på Vårdcentralen inte till 100 procent kan utesluta att jag bär på coronavirus, ville jag att de skulle få veta det.


Sköterskan på LAH ville med stöd av sin chef, att jag omedelbart skulle vidta åtgärder, som möjliggör att hålla distans till Ulla-Britt, trots att vi bor i samma lägenhet. Att låta mig bli testad finns ingen möjlighet tyvärr. Jag ringde därför på deras förslag till Eva på Hemtjänsten och vi bestämde att Hemtjänsten tar över igen och att jag försöker att så mycket det går hålla mig på avstånd från Ulla-Britt.


Eva från hemtjänsten kunde komma direkt till oss på morgonen och hon har ordnat det så att vi får hjälp mitt på dagen med ett besök och även i kväll. Allt detta på grund av de riktlinjer som LAH anser vara riktiga. De anser att det är mindre risk för smitta utifrån genom att återknyta kontakten med Hemtjänsten, än att låta mig få fortsätta att sköta om de uppgifter jag hitintills skött.


LAH har senare meddelat att de inte kan tvinga oss att återknyta kontakten med hemtjänsten, men att de däremot kan begära att jag håller mig undan vid deras besök hos oss, vilket givetvis är en självklarhet.


Det är min uppfattning att vi nu, trots de uppenbara riskerna med personers besök utifrån, behöver utnyttja möjligheten att få hjälp igen av Hemtjänsten, men jag hoppas att jag snart skall bli symptomfri, så att vi inte behöver vara beroende av dem, mer än under min nuvarande astmasjukdomsperiod. Jag är och har hela tiden varit helt feberfri. Trots detta anser jag att det är rätt och att våra åtgärder är nödvändiga.


Vår kontakt med LAH är ju inte heller riskfri, men som det nu är är vi ju beroende av deras hjälp för att Ulla-Britt skall kunna leva och ha ett någorlunda drägligt liv.


Vår isolering börjar nu att kännas mera påtaglig än tidigare. Läkare och sjuksköterskor har varit mycket vänliga och tillmötesgående och de inser både mitt och Ulla-Britts dilemma."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar