Twingly statistik

måndag 24 maj 2021

Jonas Gardell, Stefan Swärd och sexualiteten

Min homosexualitet är en gåva från Gud” (Jonas Gardell)

Evangeliska frikyrkan har tillsatt en arbetsgrupp för att bearbeta frågan om samkönade relationer och samkönade äktenskap.

Arbetsgruppen har lyssnat in ståndpunkter från medlemmar i samfundet. genom en enkät.

Pastor Stefan Swärd, som tidigare varit styrelseordförande i EFK har problem med formuleringen i enkäten och tycker att arbetsgruppen har tagit ställning i en klart sekulär riktning. Swärd som också är en känd kristen profil och debattör utövar ett stort inflytande, när han ifrågasätter den frikyrka han tidigare haft ett ledaransvar för.

Hans kritik kan som jag ser det få oönskade konsekvenser.

Den påverkar den positiva utveckling som pågår i kristenheten i den aktuella frågan, och är inte alls ett steg i sekulär riktning utan tvärtom kan leda till ett andligt uppvaknande, eftersom den tar hänsyn till de människor som länge fått dölja sin identitet på grund av kyrkornas inställning.

De trösklar vi satt upp för människor som vill komma in i kyrkornas värme och gemenskap gör att många som vill, absolut inte kan på grund av vår intolerans och vår bristande kärlek och förmåga att förstå.

Detta är ett svek mot den kallelsevision många bär på. Jag tycker att Swärd medverkar till detta genom sin konservativa och fundamentalistiska bibelsyn.

Swärd menar att man inte kan kalla sig för HBTQI-person och man kan inte ha någon annan könsidentitet än man eller kvinna enligt Bibeln.

Han menar också att frågan om samkönade äktenskap inte ens är förhandlingsbar för honom som evangelikal-kristen, inte ens diskussioner i ämnet. Genom detta sätt att uttala sig gör han sig själv till auktoritet och underkänner dem som övertagit hans roll i samfundet.

Alternativet för Swärd är att bättre kunna hjälpa och stötta personer i församlingarna som brottas med sin sexuella läggning eller sin könsidentitet.

Hur skall detta kunna ske, så länge vi intar en diskriminerande hållning till dessa, frågar jag. Så länge vi begär att människor inte ska få bejaka sin identitet och samtidigt vara kristna;så länge vi förtrycker och skuldbelägger de människor som vill vara fria och samtidigt dela den kristna gemenskapen. Vi kan inte försvara oss med att vi ger stöd för ett gott bemötande om vi samtidigt begär att människor ska förneka sin identitet. I dagsläget innebär ju detta att samkönade par inte kan tillhöra en sådan församling om de inte omvänder sig och bekämpar den läggning de är skapade med.

Det är sorgligt att vi inte kommit längre år 2021. Det är synnerligen besvärande att se den hätskhet som länge har utövats mot Svenska kyrkan för man har tagit beslut i rätt riktning i denna fråga.

Hatet och intoleransen får mig att rysa inombords. Om inte ett uppvaknande sker, så är jag rädd att kyrkorna är på väg mot isolering och fjärmande ifrån det som rör människor i vår närhet.

Jag tycker att Jonas Gardell, har rätt när han träder upp till försvar för det närmande som EFK gör.

Läs hans öppna brev till Stefan Swärd HÄR

Läs även Stefans Swärds blogg i ämnet HÄR

Debatten har utmynnat till att många skriver i nedlåtande ton om Jonas Grdell och Stefan Swärd i stället för att hålla sig till ämnet. Det är ovärdigt och elaksinnat. Här behövs skärpning ibland de debattörer som gått över gränsen för det tillåtna.

Jag har här på internet blivit kallad för svikare för att jag skriver vad jag tänker i denna fråga. Tidigare har jag blivit hotad över att jag genom min övertygelse förför mina läsare och man har till och med sagt att man önskar att djävulen skall elda ordentligt i helvetet och att som det står i bibeln om den som förför att det vore bättre om en kvarnsten hängdes om min hals och jag sänktes ned i havets djup.

Dessa hot och kärlekslösa uttalanden har bara bara gjort mig mer motiverad till att fortsätta min kamp, och så länge jag lever tänker jag göra det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar